Kulturdepartementets samlade budgetsatsningar 2022

Publicerad

Här finns samlad information om regeringens förslag till satsningar inom Kulturdepartementets områden. Förslagen lämnas i budgetpropositionen för 2022.

Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

Sveriges kulturliv ska gå stärkt ur krisen

Följande presenterades på pressträffen den 14 september.

Pressmeddelande: Sveriges kulturliv ska gå stärkt ur krisen

400 miljoner för uppstart av idrott efter pandemin

Regeringen föreslår att 400 miljoner kronor tillförs svensk idrott under 2022 för att underlätta uppstart av idrott efter pandemin och ökat deltagande i idrott för barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Förslaget lämnas i budgetpropositionen för 2022.

Pressmeddelande: 400 miljoner för uppstart av idrott efter pandemin

Långsiktig finansiering av pollenövervakningen i Sverige

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 att Naturhistoriska riksmuseet tillförs 15 miljoner kronor årligen från och med 2022 för att samordna pollenövervakningen i Sverige. Regeringen tar därmed ett samlat och långsiktigt ansvar för finansiering och producering av pollenprognoser i hela landet.

Pressmeddelande: Långsiktig finansiering av pollenövervakningen i Sverige

Mediestöd för varannandagsutdelning

För att möjliggöra en fortsatt spridning av tryckta nyhetstidningar i områden där tidningsdistributionen påverkats av varannandagsutdelning av post föreslår regeringen att mediestödsanlaget ökas med 123 miljoner kronor för 2022.

Pressmeddelande: Mediestöd för varannandagsutdelning

Malmöforumet: Sveriges åtaganden för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, antiziganism och andra former av rasism

Inför Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism presenterar regeringen nu de åtaganden som Sverige kommer att genomföra. I budgetpropositionen för 2022 föreslås satsningar för totalt 95 miljoner kronor, bland annat för ett nytt museum för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen, en utbildningssatsning för att förebygga antisemitism och andra former av rasism samt en satsning för att stärka forskningen om Förintelsen.

Pressmeddelande: Malmöforumet: Sveriges åtaganden för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, antiziganism och andra former av rasism

Stärkt kultursamverkan för kultur i hela landet

Kultur i hela landet är en viktig prioritering för regeringen och regionala och lokala kulturverksamheter är viktiga delar i Sveriges kulturella infrastruktur. Därför föreslår regeringen att regional kultur förstärks med 100 miljoner kronor permanent. Förslaget lämnas i budgetpropositionen för 2022.

Pressmeddelande: Stärkt kultursamverkan för kultur i hela landet

Historisk förstärkning för att genomföra minoritetspolitiken

Regeringen föreslår en satsning på 90 miljoner kronor för förstärkning av arbetet för nationella minoriteter och de nationella minoritetsspråken. De föreslagna förstärkningarna utgör den största satsningen på minoritetspolitiken sedan 2010. Förslaget lämnas i budgetpropositionen för 2022.

Pressmeddelande: Historisk förstärkning för att genomföra minoritetspolitiken

10 miljoner i förstärkning inför förtydligat demokrativillkor

Regeringen föreslår att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor förstärks med 7 miljoner kronor för arbete med bidragshantering bl.a. mot bakgrund av införandet av ett nytt demokrativillkor. Regeringen föreslår även att Myndigheten för stöd till trossamfund förstärks med 3 miljoner kronor för bl.a. arbetet med ett nytt demokrativillkor. Förslaget lämnas i budgetpropositionen för 2022.

Pressmeddelande: 10 miljoner i förstärkning inför förtydligat demokrativillkor

50 miljoner för valdeltagarinsatser 2022

Regeringen föreslår att 50 miljoner kronor tillförs anslaget Allmänna val och demokrati för valdeltagarinsatser inför de allmänna valen 2022.

Artikel: 50 miljoner för valdeltagarinsatser 2022

Arbetet mot antisemitism, antiziganism och andra former av rasism förstärks

Sverige ska vara ett tryggt land för alla. Därför kommer regeringen att fortsätta att förstärka arbetet mot antisemitism, antiziganism och andra former av rasism. Stödet för säkerhetshöjande åtgärder till trossamfund förstärks, polisen får i uppdrag att utveckla arbetet mot hatbrott och andra brott som hotar demokratin och flera olika åtgärdsprogram för att motverka rasism kommer att tas fram. Detta är de första åtaganden som regeringen aviserar i samband med Malmöforumet.

Pressmeddelande: Arbetet mot antisemitism, antiziganism och andra former av rasism förstärks

Fem miljoner till det samnordiska språksamarbetet Sámi Giellagáldu

Regeringen föreslår fem miljoner kronor i förstärkning till svenska Sametinget för att säkerställa Sveriges engagemang i det samnordiska språksamarbetet Sámi Giellagáldu. Förslaget lämnas i budgetpropositionen för 2022.

Pressmeddelande: Fem miljoner till det samnordiska språksamarbetet Sámi Giellagáldu

Reklamskatten slopas nästa år

Från och med nästa år vill regeringen avskaffa reklamskatten. Skatten betalas i dag av många idrottsföreningar som upplåter annonsplatser på exempelvis matchställ. Regeringen avser att avisera förslaget i budgetpropositionen för 2022. Det bedöms minska administrationen för omkring 1 600 idrottsföreningar.

Pressmeddelande: Reklamskatten slopas nästa år

Mer om budgeten för 2022

Den 20 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2022 till riksdagen.