Färdplaner överlämnas till regeringen

Seminariet är fullsatt.

Press ombeds kontakta Peter G Söderberg (peter.g.soderberg@regeringskansliet.se) på Fossilfritt Sverige. Tel: 08-4059890.

I samarbete med Fossilfritt Sverige har nio branscher tagit fram sina egna färdplaner för att nå fossilfrihet samtidigt som de stärker sin konkurrenskraft. Målet med arbetet är att få en konkret bild av hur omställningen av de olika branscherna kan gå till samt identifiera utmaningar, möjligheter och behovet av politisk hinderröjning.

Färdplanerna kommer att presenteras av företrädare för respektive bransch och överlämnas till statsminister Stefan Löfven och minister för klimat och internationellt utvecklingssamarbete Isabella Lövin. Det följs av samtal om flera av de frågor som måste lösas för att omställningen ska lyckas.

Färdplaner lämnas från följande branscher:
Betongbranschen
Bygg- och anläggningssektorn
Cementbranschen
Dagligvaruhandeln
Flygbranschen
Gruv- och mineralbranschen
Skogsindustrin
Stålindustrin
Åkerinäringen