Anmälan till seminarium om den fördjupade utvärderingen av miljömålen

Välkommen till ett seminarium i samband med att den fördjupade utvärderingen av miljömålen överlämnas till miljöminister Karolina Skog.

Naturvårdsverket ansvarar för att vart fjärde år redovisa en fördjupad utvärdering av de nationella miljömålen.

Redovisningen är ett resultat av en bred samverkan mellan många myndigheter.

Ladda ner: