Cv - Karolina Skog

Miljöminister

Porträttbild på Karolina Skog
Miljöminister Karolina Skog Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Partitillhörighet

Miljöpartiet

Ansvarsområden

Miljöfrågor samt stadsmiljöavtal och urban utveckling

Personligt

Född 1976 i Åhus. Bosatt i Stockholm. Gift

Utbildning

2005
Magister i humanekologi, Lunds universitet

1995
Studentexamen, Vipeholmsgymnasiet, Lund

Befattningar och uppdrag

2016-
Miljöminister

2014-2016
Kommunalråd för stadsbyggnad och service, Malmö stad
Ordförande i stadsbyggnadsnämnden, Malmö stad
Ledamot i kommunstyrelsen, Malmö stad
Ledamot i förbundsfullmäktige, VA syd kommunalförbund
Ledamot, SKL samhällsbyggnadsberedning

2010-2014
Kommunalråd för framtidens trafik, Malmö stad
Vice ordförande, Tekniska nämnden, Malmö stad
Vice ordförande, ägarnämnden VA Syd
Ersättare, styrelsen Sydvatten AB
Styrelseledamot, SKL-styrelsen (tillträdde under 2012), ersättare

2006-2010
Politisk sekreterare, Malmö stad
Ledamot, Etikprövningsnämnden
Ersättare, Styrelse Sysav AB

2006-2010
Miljöpartiet, olika tjänster, bl.a. redaktör för tidskriften Grönt

2005-2006
Miljöpartiet riksorganisation

2001-2004
Grön ungdom, administration

Förtroendeuppdrag

2015
Ordförande, Svenska cykelstäder

2012-14
Vice ordförande, Svenska Spårvagnstäderna

2005-2006
Ordförande, Miljöpartiet i Malmö

2004-2007
Språkrör, Gröna Studenter

2001
Ordförande, Svenska Ekodemiker

1999-2000
Ordförande, Hållbart universitet, Lund

Ladda ner