Cv - Per Ängquist

Statssekreterare hos miljöminister Karolina Skog

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ansvarsområde

Miljöfrågor, stadsmiljöavtal och urban utveckling.

Personligt

Född 1969. Tre barn.

Utbildning

1988–1993 Agronomexamen, Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, 200 poäng, examensår 1998

Befattningar och uppdrag

2016– Statssekreterare, Miljö- och energidepartementet

2014–2016 Statssekreterare, samordningskansliet, Statsrådsberedningen

2006–2014 Kanslichef, Miljöpartiet

2003–2006 Politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet

2000–2003 Omvärldsanalytiker, United Minds

1998–2000 Pressekreterare, Svenska Naturskyddsföreningen

1994–1998 Politisk sekreterare, Svenska Naturskyddsföreningen

Ladda ner