Miljö­departementet

Miljödepartementet arbetar med klimat- och miljöfrågor. Det handlar bland annat om att minska utsläppen av växthusgaser, skydda och bevara värdefull natur, stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten samt att ställa om till en giftfri cirkulär ekonomi. Det omfattar också sådant som rör avfall, minskad plastanvändning, strålsäkerhet samt friluftsliv. Miljödepartementet samordnar även det nationella genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Ansvarigt statsråd

Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister
Annika Strandhäll Klimat- och miljö­minister

Aktuellt från Miljödepartementet

 • Annika Strandhäll deltar i informellt klimat- och miljöministermöte i Amiens

  Pressmeddelande
  Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

  Den 20-21 januari träffar klimat - och miljöminister Annika Strandhäll EU:s klimat- och miljöministrar i Frankrike. På agendan står bland annat frågan om rättvis omställning till klimatneutralitet i EU. Delar av mötet hålls tillsammans med EU:s energiministrar.

 • Sylvia Schwaag Serger ny ordförande för Formas forskarråd

  Pressmeddelande
  Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

  Regeringen har idag utsett Sylvia Schwaag Serger till ny ordförande för forskarrådet hos Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas). Schwaag Serger tillträder idag, den 20 januari 2022.

Illustration: UNEP

Stockholm+50

I juni 2022 arrangerar FN högnivåmötet Stockholm+50 där Sverige står som värd, tillsammans med Kenya. Då är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972. Ambitionen är att högtidlighålla 50-årsjubiléet, men också att att bidra till att öka takten i genomförandet av Agenda 2030.

Foto: Regeringskansliet/FN

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Foto: Johnér

Cirkulär ekonomi

Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska resursanvändningen och är ett verktyg för att nå dels miljö- och klimatmålen, dels de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Regeringen arbetar med att främja denna omställning på flera sätt.

Copyright: Flickr/UNFCCC

Parisavtalet

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Avtalet trädde i kraft i november 2016 och nu fortsätter arbetet med att genomföra avtalet.

Innehåll från Miljödepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 3335 träffar.