Miljö­departementet

Miljödepartementet arbetar med klimat- och miljöfrågor. Det handlar bland annat om att minska utsläppen av växthusgaser, skydda och bevara värdefull natur, stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten samt att ställa om till en giftfri cirkulär ekonomi. Det omfattar också sådant som rör avfall, minskad plastanvändning, strålsäkerhet samt friluftsliv. Miljödepartementet samordnar även det nationella genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Ansvarigt statsråd

Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister
Annika Strandhäll Klimat- och miljö­minister

Aktuellt från Miljödepartementet

 • Kraftpaket för mer billig el i hela landet

  Foto: Johnér bildbyrå

  Regeringen har presenterat ett nytt kraftpaket på energiområdet för att se till att Sverige har mycket el till bra pris med start de kommande åren. Kraftpaketet innehåller förslag om solkraft, vindkraft och vattenkraft, som kraftvärme, fjärrvärme och kärnkraft.

 • Hårdare FN-krav på export av elavfall och globalt förbud för ca 150 farliga ämnen

  Pressmeddelande
  Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

  Idag avslutades förhandlingarna för tre FN-konventioner på avfalls- och kemikalieområdet i Genève, Schweiz. Sverige har drivit på för högre krav när elavfall går på export och att ytterligare ca 150 högfluorerade ämnen, s.k. PFAS, ska förbjudas globalt.

 • Ändringar av artskyddsförordningen ska skapa tydligare tillämpning

  Pressmeddelande
  Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

  Regeringen har idag beslutat om ändringar i artskyddsförordningen. Syftet med ändringarna är att skapa ökad tydlighet och förutsägbarhet.

 • Regeringen beslutar om åtgärder mot miljöbrott och organiserad brottslighet

  Regeringen har idag beslutat om nya åtgärder mot miljöbrott som ett led i kampen mot den organiserade brottsligheten. Att bryta mot miljölagstiftningen ska leda till kännbara straff.

Illustration: UNEP

Stockholm+50

I juni 2022 arrangerade FN högnivåmötet Stockholm+50 där Sverige stod som värd, tillsammans med Kenya. Det är femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen, 1972. Ambitionen med mötet var att högtidlighålla 50-årsjubiléet, men också att att bidra till att öka takten i genomförandet av Agenda 2030.

Illustration: Regeringskansliet/FN

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Foto: Johnér

Cirkulär ekonomi

Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska resursanvändningen och är ett verktyg för att nå dels miljö- och klimatmålen, dels de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Regeringen arbetar med att främja denna omställning på flera sätt.

Foto: Flickr/UNFCCC

Parisavtalet

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Avtalet trädde i kraft i november 2016 och nu fortsätter arbetet med att genomföra avtalet.

Innehåll från Miljödepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 3497 träffar.