Miljö­departementet

Miljödepartementet arbetar med klimat- och miljöfrågor. Det handlar bland annat om att minska utsläppen av växthusgaser, skydda och bevara värdefull natur, stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten samt att ställa om till en giftfri cirkulär ekonomi. Det omfattar också sådant som rör avfall, minskad plastanvändning, strålsäkerhet samt friluftsliv. Miljödepartementet samordnar även det nationella genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Ansvarigt statsråd

Romina Pourmokhtari
Romina Pourmokhtari Klimat- och miljö­minister

Aktuellt från Miljödepartementet

 • Regeringens samlade medverkan under klimatmötet COP27

  Klimat- och miljöministern och chefsförhandlaren till UNFCCC på ett podium
  Klimat- och miljöministern och chefsförhandlaren till UNFCCC håller pressträff på COP27 november 2022. Foto: Ida Walderlo/Regeringskansliet.

  Här hittar du regeringens samlade medverkan inför, under och efter klimatmötet COP27 som pågick mellan den 6 och 18 november 2022 i Sharm el-Sheikh, Egypten.

 • Regeringen satsar på återvätning av dikade våtmarker

  Våtmarker spelar en stor roll för att minska utsläppen av växthusgaser. Deras positiva egenskaper försvinner vid utdikning, något som skett i stor skala under flera århundraden. Regeringen höjer nu anslaget för att restaurera dikade våtmarker med 200 miljoner kronor per år från och med 2023.

 • Nya satsningar på Industriklivet stöttar industrins klimatomställning

  Industrisektorn står idag för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp och det måste minska för att Sverige ska målet om nettonollutsläpp 2045. Regeringen vill satsa på tekniker för koldioxidinfångning, som bio-CCS, och höjer anslaget för Industriklivet med 600 miljoner kronor år 2023.

Illustration: Regeringskansliet/FN

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Det klimatpolitiska ramverket

Riksdagen har antagit ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som innehåller nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Ramverket ska skapa ordning och reda i klimatpolitiken och baseras på en överenskommelse inom den parlamentariska Miljömålsberedningen.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Miljödepartementets nya statsråd

Den 18 oktober lämnade statsminister Ulf Kristersson regeringsförklaringen till riksdagen och anmälde vilka statsråd som ingår i regeringen. Romina Pourmokhtari är ny klimat- och miljöminister och departementschef på Miljödepartementet.

Innehåll från Miljödepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1945 träffar.