Miljö­departementet

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Ansvarigt statsråd

Isabella Lövin, Miljö- och klimat­minister samt vice stats­minister
Isabella Lövin Miljö- och klimat­minister samt vice stats­minister

Aktuellt från Miljödepartementet

  • Isabella Lövin till World Economic Forum

    Porträttbild
    Miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

    Den 22-23 januari deltar miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin vid världsekonomiskt forums (World Economic Forum, WEF) årsmöte i Davos, Schweiz. Temat för årets möte är en sammanhängande och hållbar värld.

  • Naturvårdsverket ska samordna Sveriges arbete för hållbar plastanvändning

    Naturvårdsverket får två uppdrag i årets regleringsbrev för att minska plastens negativa miljöeffekter. Myndigheten ska dels ansvara för nationell plastsamordning och dels genomföra en nationell nedskräpningsmätning.

Foto: Flickr/UNFCCC

Världen samlas i Madrid för FN:s årliga klimatmöte COP 25

Den 2-13 december samlas världens länder för FN:s klimatmöte COP 25 i Madrid under chilenskt ordförandeskap. Där ska länderna förhandla och besluta om det fortsatta arbetet under Parisavtalet. Sverige driver på för robusta regler för genomförandet av avtalet och ökad ambition.

Foto: Regeringskansliet

Historisk klimatreform för Sverige

Riksdagen har röstat igenom ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Klimatlagen och nya klimatmål ska ge Sverige en ambitiös, långsiktig och stabil klimatpolitik, som bidrar till att Parisavtalets målsättningar kan förverkligas. Klimatlagen träder i kraft 1 januari 2018.

Foto: Folio

Sveriges miljömål

Miljömålen är den gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet. De 16 målen som riksdagen beslutat ger en struktur för miljöarbetet som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. På vår sida om miljömålen kan du läsa mer om miljömålssystemets utformning och hur regeringen arbetar för att nå målen.

Innehåll från Miljö- och energidepartementet

Prenumerera

Totalt 2788 träffar.