Annika Strandhäll

Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister

Klimat- och miljöminister

Miljödepartementet

"Vi ska skapa framtidens gröna jobb med bra villkor i hela landet. Klimatomställningen innebär stora investeringar i ny teknik och nya branscher, och vi ska inte låta de möjligheterna försvinna någon annanstans. Vårt gröna folkhem ska inte vara något fuskbygge. Det ska komma alla människor till del, var man än bor. Varenda en av oss behövs när vi ställer om till ett hållbart samhälle."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Annika Strandhäll

 • Uppdrag till MSB för stärkt klimatberedskap vid skyfall

  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll intervjuas på innergård.
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll intervjuas vid regeringens sommarfika 21 juli. Foto: Regeringskansliet

  Samhällets klimatberedskap vid extrema skyfall ska stärkas. Därför ger regeringen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att skapa förutsättningar så att kommuner och fastighetsägare bättre kan identifiera särskilda riskområden vid skyfall och därmed öka sin beredskap för extrema skyfall.

 • Nya regler för att få fler att återvinna elutrustning

  Pressmeddelande
  Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

  Det pågår en grön industriell revolution som kräver mer mineral och metaller. Att ställa om till en cirkulär ekonomi innebär att befintliga resurser behöver användas på ett effektivt sätt. Regeringen har beslutat om nya regler från årsskiftet för att öka återanvändningen av elutrustning.

 • Lättare för hushåll i hela Sverige att lämna förpackningar till återvinning

  Foto: Johnér Bildbyrå

  Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushållen att sortera sitt förpackningsavfall. Alla hushåll ska få insamling av plast, papper, glas och metall i närheten av hemmet. Samma insamling ska också finnas på större populära platser utomhus. Kommunerna tar över ansvaret.

Innehåll från Annika Strandhäll

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 115 träffar.