Isabella Lövin

Isabella Lövin, Miljö- och klimat­minister samt vice stats­minister

Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

Miljödepartementet

Aktuellt från Isabella Lövin

Foto: Johnér bildbyrå

Förslag för minskad miljöpåverkan från engångsplast remitteras

Marin nedskräpning och andra negativa miljöeffekter av plast hör till vår tids stora miljöutmaningar. De senaste årens ökning av engångsplastprodukter har skett parallellt med att nedskräpningen av plast och mikroplast har ökat. Många engångsplaster tillverkas idag av fossilt material och används sedan bara en väldigt kort stund utan att materialåtervinnas. Därför tillsatte regeringen tillsammans med samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna en bokstavsutredning med uppdrag att ta ett helhetsgrepp kring problematiken med engångsplast i samband med genomförandet av engångsplastdirektivet. Utredningens förslag ska nu remitteras.

Foto: Folio bildbyrå

Textilbranschen föreslås ta över ansvarat för textilavfallet

Idag lämnade Utredningen om producentansvar för textil över sitt betänkande till regeringen med förslag som innebär att ansvaret för textilavfallet flyttas från kommunerna till producenterna. Enligt januariavtalet ska ett producentansvar för textilier införas. Utredningen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Lövin besöker Hallsberg och Örebro

Onsdagen 9 december gör miljö- och klimatminister Isabella Lövin ett digitalt besök på gymnasieskolan Alléskolan i Hallsberg.

Kollage med bilder på alla deltagande ungdomsorganisationer,
De organisationer som deltog vid mötet var Fältbiologerna, Global Shapers, Klimatstudenterna Sverige, LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer, PUSH Sverige, Sáminuorra, Scouterna, Svenska kyrkans unga, we_change och WWF Sweden Youth. Fältbiologernas och Svenska kyrkans ungas representanter finns inte med i bildkollaget. Foto: Privat. Illustration: Jens Persson/Regeringskansliet

Ungdomsorganisationer gav inspel till regeringen om klimatpolitik, konsumtion och högnivåmöte om miljön

Sveriges unga har ett stort engagemang i klimatfrågan. För att möta det engagemanget träffade miljö- och klimatminister Isabella Lövin tio ungdomsklimatorganisationer den 25 november för att diskutera klimatambition och inriktningen för högnivåmötet Stockholm+50 ur ett ungdomsperspektiv.

Innehåll från Isabella Lövin

Prenumerera

Totalt 1036 träffar.