Isabella Lövin

Isabella Lövin, Miljö- och klimat­minister samt vice stats­minister

Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

Miljödepartementet

Aktuellt från Isabella Lövin

  • Mats Melin leder coronakommissionen

    Regeringen har idag, den 30 juni, tillsatt en kommission för utvärdering av de åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av covid-19. Ordförande för kommissionen blir Mats Melin.

  • Miljötillsynen ska bli mer enhetlig

    Regeringen har i dag beslutat om skärpta regler för miljötillsyn för att främja en mer enhetlig och effektiv miljötillsyn i hela landet.

Foto: Regeringskansliet

Återvinning och återbruk ska öka genom nya regler

Regeringen har fattat beslut om en lång rad bestämmelser som anpassar svensk rätt till EU-lagstiftningen om avfall. Det gäller bland annat höjda mål för materialåtervinning, nya krav på bygg- och rivningsavfall samt åtgärder som förebygger avfall. Samtidigt meddelar regeringen att den avser senarelägga ikraftträdandet av regler för insamling av visst avfall.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Regeringen stärker Delegationen för cirkulär ekonomi

Omställningen till en cirkulär ekonomi kräver åtgärder på en bred front. Regeringen utser nu en vice ordförande och fyra nya ledamöter från näringslivet att ingå i Delegationen för cirkulär ekonomi.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Nya nationella mål påskyndar omställningen till en cirkulär ekonomi

Regeringen har idag beslutat om fyra nya etappmål för att minska matsvinnet, samt öka återvinningen av kommunalt avfall och återanvändning av förpackningar. De bidrar till att resurser används mer effektivt, vilket minskar klimatpåverkan och är en del i arbetet för en cirkulär ekonomi.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Sverige och andra EU-länder går samman för att stärka arbetet för en giftfri miljö

Sverige uppmanar, tillsammans med flera andra EU-länder, att EU-kommissionen tar fram en ambitiös kemikaliestrategi. Ländernas förhoppning är att den nya EU-kommissionen ska presentera en kemikaliestrategi för hållbarhet och giftfri miljö som förbättrar skyddet för människor och miljön.

Innehåll från Isabella Lövin

Prenumerera

Totalt 933 träffar.