Isabella Lövin

Isabella Lövin, Miljö- och klimat­minister samt vice stats­minister

Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

Miljödepartementet

Aktuellt från Isabella Lövin

  • Isabella Lövin till World Economic Forum

    Porträttbild
    Miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

    Den 22-23 januari deltar miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin vid världsekonomiskt forums (World Economic Forum, WEF) årsmöte i Davos, Schweiz. Temat för årets möte är en sammanhängande och hållbar värld.

  • Naturvårdsverket ska samordna Sveriges arbete för hållbar plastanvändning

    Naturvårdsverket får två uppdrag i årets regleringsbrev för att minska plastens negativa miljöeffekter. Myndigheten ska dels ansvara för nationell plastsamordning och dels genomföra en nationell nedskräpningsmätning.

Foto: Johan Schiff

Ett historiskt klimatpolitiskt ramverk

Riksdagen har röstat igenom ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Klimatlagen och nya klimatmål ska ge Sverige en ambitiös, långsiktig och stabil klimatpolitik. Klimatlagen träder i kraft 1 januari 2018.

Foto: Johnér Bildbyrå

Ett fossilfritt välfärdsland

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Därför satsar regeringen på förnybar energi, fossilfria resor och investeringsstöd för minskade utsläpp. Regeringen har också startat initiativet Fossilfritt Sverige som synliggör aktörer som bidrar till att lösa klimatfrågan och uppnå målet om ett fossilfritt samhälle.

Illustration: FN

Agenda 2030 och globala målen

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Innehåll från Isabella Lövin

Prenumerera

Totalt 866 träffar.