Miljö­departementets delar i statens budget

Uppdaterad

Miljödepartementet ansvarar för beredning av de delar i budgeten som rör miljö och klimat.

Miljö- och energidepartementets utgiftsområden:

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

 

Miljö- och energidepartementets anslag inom utgiftsområde 6, Försvar och samhällets krisberedskap:

3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten

Miljö- och energidepartementet har även anslag inom två andra utgiftsområden:

  • Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid: Anslag 13:3 Stöd till friluftsorganisationer.
  • Utgiftsområde 18, samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik: Anslag 1:5 Statens geotekniska institut.

Regleringsbrev för verksamhet inom Miljödepartementets ansvarsområden

När riksdagen har beslutat om statens budget utfärdar regeringen regleringsbrev för samtliga anslag. Regleringsbreven innehåller bland annat myndigheternas finansiella förutsättningar och prioriteringar av verksamhetens inriktning för budgetåret.

2019 års regleringsbrev för Miljödepartementet på ekonomistyrningsverkets webbplats

Mer om statens budget

Den 18 september lämnar regeringen budgetpropositionen för 2020 samt höständringsbudgeten för 2019 till riksdagen.