Närings­departementet

Näringsdepartementet har ansvar för frågor som rör boende och byggande, bolag med statligt ägande, digitaliseringspolitik, näringsliv, innovation, landsbygd, livsmedel, regional tillväxt, postfrågor, samt transporter och infrastruktur.

Aktuellt från Näringsdepartementet

 • Pressträff med anledning av torkan

  Vid en pressträff den 9 juli presenterades samarbetet mellan regeringen, Jordbruksverket och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, för att hitta lösningar på lantbrukarnas stora problem i nuvarande torka och för att säkra livsmedelsproduktionen. Det handlar om allt ifrån att utreda förskottsutbetalningar, krisstöd och lättnader i regelverken, till en uppmaning till alla som har mark med foder att skörda dessa för att få fram mat till djuren.

 • En strategi som kan möta framtidens moderna godstransportsystem

  Kran lyfter container ombord på fartyg.
  Omslagsbild på regeringens godsstrategi. Foto: Pampus flygfoto Norrköping

  Regeringen har presenterat en nationell godstransportstrategi för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter – den första i sitt slag. Strategin tar sikte på framtidens moderna godstransportsystem, där godstransporterna är effektiva och smarta, nyttjar järnvägens fulla potential och använder en större del av sjöfartens kapacitet. Regeringen vill med godstransportstrategin tydliggöra och möjliggöra samling kring riktningar för hur godstransportsystemet bör utvecklas.

 • Ökat trähusbyggande ger lägre byggkostnader och minskad klimatpåverkan

  Trähus mot himmel
  Omslagsbild till inriktning för träbyggande. Foto: Folkhem

  Regeringen vill se ett ökat byggande av flerfamiljshus i trä. Därför har beslut fattats om en inriktning för träbyggande där ett antal insatsområden pekas ut. Det handlar om förstärkt samverkan, kunskaps- och kompetenshöjning, forskning, utveckling och innovation samt exportfrämjande insatser.

Illustration: Itziar Castany Ramirez/Regeringskansliet

Fler än 170 initiativ för att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter

Sedan maj 2017 har regeringens digitaliseringsstrategi pekat ut riktningen för politiken. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att nå det pekar strategin ut fem delmål som förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. Regeringens initiativ kopplade till delmålen är nu uppe i drygt 170 stycken. Det är bland annat satsningar i statens budget, uppdrag till myndigheter samt förslag och beslut om ny lagstiftning.

Foto: Regeringskansliet.

Regeringens fem strategiska samverkansprogram

Regeringen pekar genom de fem strategiska samverkansprogrammen ut svenska styrkeområden där man tillsammans med partners investerar i framtiden. Målsättningen är att samverkansprogrammen ska stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft samt bidra till en hållbar utveckling och skapa fler jobb.

Foto: Folio

Nationell infrastrukturplan 2018-2029

En fungerande infrastruktur är en viktig hörnsten i ett modernt samhällsbygge. Under våren 2018 har regeringen som ambition att fatta beslut om en nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet för kommande planperiod, 2018–2029.

Foto: Astrakan

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Konsumenterna ska ha bättre möjligheter att, oavsett bakgrund, göra medvetna val.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 5231 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida