Närings­departementet

Näringsdepartementet har ansvar för frågor som rör bolag med statligt ägande, näringsliv, innovation, landsbygd, livsmedel och regional utveckling.

Aktuellt från Näringsdepartementet

 • Pressträff med landsbygdsministern om förslag på åtgärder för att upptäcka och motverka fusk i livsmedelskedjan

  Vid en pressträff tisdagen den 28 juni meddelade landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg att regeringen kommer att ge en särskild utredare i uppdrag att ta fram förslag på hur Sverige kan stärka den offentliga kontrollen av fusk i livsmedelskedjan.

 • Stark utveckling för den statliga bolagsportföljen

  Karl-Petter Thorwaldsson | Näringsminister
  Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister Foto: Regeringskansliet

  Värdet på statens bolagsportfölj ökar till 820 miljarder kronor – en ökning med drygt 120 miljarder kronor – visar den skrivelse för 2021 som publiceras i dag. Det sammanlagda resultatet för bolagen med statligt ägande var det bästa någonsin och uppgick för första gången till mer än 100 miljarder kronor. Bolagen fortsätter även att ligga i framkant vad gäller välbalanserade styrelser och ledningsgrupper.

  – För den statliga bolagsportföljen kom 2021 att bli ett framgångsrikt år, med bland annat fortsatt värdeskapande och rekordresultat som följd. Bolagen fortsätter också att driva på den gröna omställningen och digitala utvecklingen, både inom organisationerna och i samhället, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

 • Storbritannien och Sverige sluter historiskt avtal inom life science

  • Utbildningsminister Anna Ekström och Lord Kamall, Storbritanniens minister för teknologi, innovation och life science, har signerat ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding) inom life science mellan Sverige och Storbritannien.

   Utbildningsminister Anna Ekström och Lord Kamall, Storbritanniens minister för teknologi, innovation och life science, har signerat ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding) inom life science mellan Sverige och Storbritannien.

   Foto: Mark Earthy / Svenska ambassaden i London

  • Ambassadör Mikaela Kumlin Granit, Minister Syed Kamall, Anna Ekström, utbildningsminister, Drottning Silvia, Kung Carl XVI Gustaf och Minister George Freeman.

   Ambassadör Mikaela Kumlin Granit, Minister Syed Kamall, Anna Ekström, utbildningsminister, Drottning Silvia, Kung Carl XVI Gustaf och Minister George Freeman.

   Foto: Regeringskansliet

  • Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister och Anna Hallberg, utrikeshandelsminister, på Join Sweden Summit 2022

   Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister och Anna Hallberg, utrikeshandelsminister, på Join Sweden Summit 2022

   Foto: Regeringskansliet

  Internationella relationer är avgörande för att Sverige ska vara en ledande life science-nation. Det långsiktiga samförståndsavtalet med Storbritannien som slöts den 27 maj sätter policyutveckling, forskning och innovation i fokus – vilket stärker Sveriges konkurrenskraft och bygger ett motståndskraftigare samhälle.

  – Samverkan krävs för att lösa framtidens hälsoutmaningar och bygga hållbar konkurrenskraft. Ett fördjupat samarbete med Storbritannien är av stort strategiskt värde för att utveckla den svenska life science-sektorn ytterligare och därigenom stärka Sveriges konkurrens- och innovationskraft, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Investeringskonferensen Join Sweden Summit ska locka fler utländska investeringar till Sverige

Den 20-21 juni stod regeringen värd för investeringskonferensen Join Sweden Summit i Stockholm. Syftet med konferensen är att locka fler utländska investeringar till Sverige.

220616 Landsbygdsministern i Östersund

Fredag den 17 juni undertecknande landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg och EU-kommissionär Elisa Ferreira den svenska partnerskapsöverenskommelsen i Östersund. Överenskommelsen anger Sveriges strategiska inriktning för europeiska regionala utvecklingsfonden, Fonden för en rättvis omställning, Europeiska havs-, fiskeri- och fiskerifonden och Europeiska socialfonden+ för åren 2021–2027.

Bättre råvaruförsörjning och ökad trygghet

Torsdag den 9 juni bjöd näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson in till pressträff om försörjningsberedskap för varor och tjänster från industrin och om innovationskritiska metaller och mineral.

Insatser för större företagsetableringar och expansioner i Norrbotten och Västerbotten

I Norrbotten och Västerbotten pågår en omfattande nyindustrialisering till gagn för klimatomställningen. På www.regeringen.se/norrasverige finns sammanställt de insatser av betydelse för större företagsetableringar och företagsexpansioner som regeringen vidtar och bidrar till.

Innehåll från Näringsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 6908 träffar.