Närings­departementet

Näringsdepartementet har ansvar för frågor som rör bolag med statligt ägande, näringsliv, innovation, landsbygd, livsmedel och regional utveckling.

Aktuellt från Näringsdepartementet

  • Näringsministern presenterade regeringens nya besöksnäringsstrategi

    Idag, måndag den 18 oktober, bjöd näringsminister Ibrahim Baylan in till pressträff för att presentera regeringens nya strategi för hållbar turism och växande besöksnäring. Med strategin avser regeringen skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar växande besöksnäring som har en självklar roll som export-, jobb- och integrationsmotor i Sverige. Strategin är ett ramverk och en inriktning för regeringens politik för den kommande tioårsperioden.

  • Svensk satsning på innovationshubb för att möjliggöra produktion av avancerade läkemedel och vacciner

    Idag, den 15 oktober, bjöd näringsminister Ibrahim Baylan in till pressträff om innovationshubb för avancerade läkemedel och vacciner i Sverige. Pressträffen hölls tillsammans med Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova, och Thomas Eldered, vd för Flerie Invest.

  • Överenskommelse om fiskekvoter för Östersjön

    När EU-ländernas fiskeri- och jordbruksministrar möttes den 11-12 oktober enades de om fiskekvoter för Östersjön under 2022. Beslutet innebär totalt sett minskade fiskemöjligheter för alla länder runt Östersjön.

Regeringskansliet

För företagare med anledning av covid-19

Många företagare hör av sig till Regeringskansliet med frågor om de åtgärder som regeringen har vidtagit för att stödja och underlätta för företag att ta sig igenom den här krisen. Här finns samlad information om dessa åtgärder.

Innehåll från Näringsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 6581 träffar.