Närings­departementet

Näringsdepartementet har ansvar för frågor som rör bolag med statligt ägande, näringsliv, innovation, landsbygd, livsmedel och regional utveckling.

Aktuellt från Näringsdepartementet

 • Näringsminister Ibrahim Baylans tal vid Pre-Summit 26-28 juli 2021

  I september 2021 bjuder FN in till ett toppmöte om livsmedelssystem, Food Systems Summit 2021 (FSS), i syfte att förändra våra livsmedelsystem till att bli mer hållbara. Inför toppmötet arrangeras konferensen Pre-Summit i Rom 26-28 juli.

  Näringsminister Ibrahim Baylan höll under konferensens andra dag ett tal om det arbete som hittills har utförts och de svenska prioriteringarna. Talet fokuserade bland annat på de nationella dialogerna, vikten av jämlikhet och jämställdhet, skolmatens betydelse, mål för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion samt våra goda erfarenheter av att bygga starka partnerskap.

 • Anpassning av restriktioner från 15 juli

  Regeringen har tidigare presenterat en plan för hur de råd och restriktioner som har införts med anledning av covid-19-pandemin ska anpassas och avvecklas. Vid en pressträff den 12 juli meddelades att ett antal restriktioner kommer att lyftas från och med den 15 juli, enligt steg 3 i regeringens plan.

  En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.

 • Fortsatt värdeökning för bolag med statligt ägande

  Värdet på statens bolagsportfölj ökar till 700 miljarder kronor - en ökning med knappt 70 miljarder kronor - visar den skrivelse för 2020 som publiceras i dag. Detta trots att omsättningen och resultatet för portföljen minskade under året till följd av pandemin. Efter årsstämmorna 2021 är kvinnor fortsatt i majoritet på ordförandeposterna - för tredje året i rad.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Näringsdepartementet i vårbudgeten 2021

Här kan du läsa om ett urval av de förslag till åtgärder i vårändringsbudgeten för 2021 som hör till Näringsdepartementets ansvarsområden. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringskansliet

För företagare med anledning av covid-19

Många företagare hör av sig till Regeringskansliet med frågor om de åtgärder som regeringen har vidtagit för att stödja och underlätta för företag att ta sig igenom den här krisen. Här finns samlad information om dessa åtgärder.

Innehåll från Näringsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 6487 träffar.