Närings­departementet

Näringsdepartementet har ansvar för frågor som rör bolag med statligt ägande, näringsliv, innovation, landsbygd, livsmedel och regional tillväxt.

Ansvariga statsråd

Ibrahim Baylan, Närings­minister
Ibrahim Baylan Närings­minister
Jennie Nilsson, landsbygdsminister
Jennie Nilsson Landsbygds­minister

Aktuellt från Näringsdepartementet

  • Ibrahim Baylan och Eva Nordmark kommenterar dagens möte med arbetsmarknadens parter

    Näringsminister Ibrahim Baylan och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark kommenterar möte med arbetsmarknadens parter med anledning av nya coronaviruset.

  • Almi får 3 miljarder i kapitaltillskott för att öka utlåningen till små och medelstora företag

    Med anledning av det nya coronaviruset har regeringen idag tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna presenterat ytterligare åtgärder som ska underlätta för svenska företag, särskilt små och medelstora, att finansiera sig i ett besvärligt läge. Genom att tillföra resurs- och kapitaltillskott för Almi Företagspartner är syftet att öka utlåningen till små och medelstora företag i hela landet och därmed underlätta finansieringen för företagen.

  • Landsbygdsministern kommenterar livsmedelsförsörjningen i landet

    Regeringen håller tät kontakt med livsmedelsbranschen för att skapa en gemensam bild av läget. Landsbygdsminister Jennie Nilsson kommenterar läget i filmen.

Anders Ferbe och Ibrahim Baylan
Anders Ferbe och Ibrahim Baylan Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Regeringen tillsätter samordnare med anledning av coronavirusets effekter på näringslivet

Det nya coronaviruset påverkar många svenska företag. Regeringen beslutar idag därför om ett uppdrag till en samordnare som ska samverka med arbetsmarknadens parter och näringslivet samt inhämta information om coronavirusets effekter på näringslivet. Till samordnare utses Anders Ferbe.

Foto: Caisa Ankarsparre/Regeringskansliet

Information om livsmedelsförsörjningen i Sverige med anledning av det nya coronaviruset

Den 12 mars kallade landsbygdsminister Jennie Nilsson till ett möte med livsmedelssektorn för att få en bild av aktörernas beredskapsförmåga med anledning av utbrottet av covid-19 som orsakas av det nya coronaviruset.

Regeringskansliet

Förstärkt stöd under 2020 för stöd vid korttidsarbete

Med anledning av det nya coronaviruset har regeringen idag beslutat att det i regeringens förslag till extra ändringsbudget för 2020 ska ingå ett kompletterande system för stöd vid korttidsarbete. Det nya systemet presenterades av regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna i måndags och innebär att staten under 2020 tar en större andel av kostnaden vid korttidsarbete. De nya reglerna föreslås träda ikraft den 7 april, men tillämpas redan från 16 mars.

Foto: Regeringskansliet

Pressträff med anledning av coronavirusets påverkan på svenskt näringsliv

Fredag den 28 februari stod näringsminister Ibrahim Baylan och utrikeshandelsminister Anna Hallberg värdar för ett samtal med svenska branschorganisationer, företag och fackliga representanter om coronavirusets påverkan på näringslivet i Sverige. Därefter hölls en pressträff.

Innehåll från Näringsdepartementet

Prenumerera

Totalt 5907 träffar.