Arbetet med förslag till lösningar inför FSS fortsätter

Arbetet har fortsatt under våren och sommaren och har genererat 58 så kallade kluster med förslag till lösningar inför höstens toppmöte. Dessa förslag ska addressera de utmaninar som finns i dagens livsmedelsystem, och ska nu diskuteras vidare, vid förmötet som äger rum i Rom 26-28 juli. Sverige har bland annat bidragit till kluster om skolmat, matsvinn och livsmedelsförluster samt AMR. Du kan ta del av klustren med förslag till lösningar på FN:s hemsida:

Solution Clusters: Game Changing Propositions - Food Systems Summit Community