FN:s första sammanfattande rapporter

Nu har de första sammanfattande rapporterna publicerats på FN:s hemsida från de många nationella och oberoende dialogerna som genomförts över hela världen.

Du kan läsa den sammanfattande rapporten om de nationella dialogerna här: Read the first synthesis report of Member State Dialogues

 

Du kan lösa den sammanfattande rapporten från de oberoende dialogerna här: Read the first synthesis report of Independent Dialogues