Möjlighet att delta i näringslivspanel för hållbara och hälsosamma konsumtionsmönster

Inom ramen för förberedelsearbete inför FSS har Gunhild Stordalen, EAT Foundation, som leder arbetet i åtgärdsområde 2, (skifte till hälsosamma och hållbara konsumtionsmönster) initierat en näringslivspanel.

Syftet är att stärka engagemanget från näringslivet i diskussionerna inför FSS och i arbetet för hållbara och hälsosamma konsumtionsmönster. Panelen etablerades i mars 2021, och det finns även nu möjlighet att delta. Nästa möte äger rum 17 juni. Företag som är intresserade av att delta kan kontakta Sara Watz vid EAT Foundation. Notera att deltagande ska vara på ledningsnivå, av CEO eller motsvarande.

E-post till Sara Watz vid EAT Foundation