Rapport från den tredje och sista tematiska dialogen

Nu finns rapporten från den tredje och sista tematiska dialogen att ta del av nedan. Den ägde rum den 11 maj och fokuserade på åtgärdsområde 3: Stärka naturpositiv livsmedelsproduktion.

Dialoger – förberedelser inför Food Systems Summit

Under vintern och våren 2021 anordnades flera dialogmöten i Sverige vars resultat ska rapporteras som en del av toppmötesförberedelserna. Dialogerna hade nationellt, regionalt respektive tematiskt perspektiv med bred medverkan från relevanta aktörer. Syftet med dialogerna var att ge insikt om livsmedelssystem i Sverige och identifiera utvecklingsområden, vilket ska utgöra färdvägen mot hållbara livsmedelssystem i Sverige.

Ladda ner: