Rapporter från regionala dialogerna i Södertälje och Härnösand inför FSS

I slutet av mars genomfördes två regionala dialoger i Södertälje och Härnösand som en del av förberedelsearbetet inför FSS. 

Totalt var cirka 200 personer med och diskuterade lösningar och möjligheter med våra livsmedelssystem. Nu kan du del av rapporterna från dialogerna i Södertälje och Härnösand.

Nu fortsätter arbetet med att sammanställa resultatet från de regionala dialogerna med övriga dialoger till den nationella färdplanen för livsmedelssystem som ska skickas in till toppmötet. Mer om den nationella färdplanen publiceras på www.regeringen.se/fss framöver.

Det finns också möjlighet att ta del av en inspelning av dialogen i Södertälje.