Rapporter från två av vårens tematiska dialoger

Nu finns rapporterna från två av vårens tematiska dialoger att ta del av på denna sida.

Den tematiska dialogen om jämlika livsmedelssystem ägde rum den 29 mars och den tematiska dialogen om livsmedelsförsörjning, konflikt och motståndskraft,  ägde rum den 29 april.

Dialoger – förberedelser inför Food Systems Summit

Under vintern och våren 2021 anordnades flera dialogmöten i Sverige vars resultat ska rapporteras som en del av toppmötesförberedelserna. Dialogerna hade nationellt, regionalt respektive tematiskt perspektiv med bred medverkan från relevanta aktörer. Syftet med dialogerna var att ge insikt om livsmedelssystem i Sverige och identifiera utvecklingsområden, vilket ska utgöra färdvägen mot hållbara livsmedelssystem i Sverige.

 

Ladda ner: