Ibrahim Baylan

Ibrahim Baylan, Närings­minister

Näringsminister

Näringsdepartementet

Aktuellt från Ibrahim Baylan

  • Almi får 3 miljarder i kapitaltillskott för att öka utlåningen till små och medelstora företag

    Med anledning av det nya coronaviruset har regeringen idag tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna presenterat ytterligare åtgärder som ska underlätta för svenska företag, särskilt små och medelstora, att finansiera sig i ett besvärligt läge. Genom att tillföra resurs- och kapitaltillskott för Almi Företagspartner är syftet att öka utlåningen till små och medelstora företag i hela landet och därmed underlätta finansieringen för företagen.

  • Förstärkt stöd under 2020 för stöd vid korttidsarbete

    Regeringskansliet

    Med anledning av det nya coronaviruset har regeringen idag beslutat att det i regeringens förslag till extra ändringsbudget för 2020 ska ingå ett kompletterande system för stöd vid korttidsarbete. Det nya systemet presenterades av regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna i måndags och innebär att staten under 2020 tar en större andel av kostnaden vid korttidsarbete. De nya reglerna föreslås träda ikraft den 7 april, men tillämpas redan från 16 mars.

Innehåll från Ibrahim Baylan

Prenumerera

Totalt 629 träffar.