Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Ibrahim Baylan

  • Budgetsatsningar på näringslivets gröna och digitala omställning

    Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 höjd garantiram för gröna investeringar, att Tillväxtverket tillförs ytterligare medel för att driva arbetet med ett grönt och digitalt omställningslyft, samt en satsning på Sveriges deltagande i det europeiska industriella samarbetsprojektet IPCEI.

  • Förstärkt finansiering för företagarsajten verksamt.se

    Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 en långsiktig förstärkning av grundfinansieringen av verksamt.se genom att avsätta 15 miljoner kronor och beräknar att samma belopp kommer att avsättas kommande år för ändamålet. Medlen fördelas med 5 miljoner kronor till Bolagsverket och med 10 miljoner kronor till Tillväxtverkets förvaltningsanslag.

  • Hela landet ska leva – bondepaket och stora satsningar på landsbygden i regeringens budgetproposition

    Idag höll näringsminister Ibrahim Baylan och infrastrukturminister Tomas Eneroth en pressträff om stora satsningar för en levande och växande landsbygd i budgetpropositionen för 2022.

Regeringskansliet

Fortsatt värdeökning för bolag med statligt ägande

Värdet på statens bolagsportfölj ökar till 700 miljarder kronor - en ökning med knappt 70 miljarder kronor - visar den skrivelse för 2020 som publiceras i dag. Detta trots att omsättningen och resultatet för portföljen minskade under året till följd av pandemin. Efter årsstämmorna 2021 är kvinnor fortsatt i majoritet på ordförandeposterna - för tredje året i rad.

Regeringskansliet

För företagare med anledning av covid-19

Många företagare hör av sig till Regeringskansliet med frågor om de åtgärder som regeringen har vidtagit för att stödja och underlätta för företag att ta sig igenom den här krisen. Här finns samlad information om dessa åtgärder.

Näringsminister Ibrahim Baylans tal vid Pre-Summit 26-28 juli 2021

I september 2021 bjuder FN in till ett toppmöte om livsmedelssystem, Food Systems Summit 2021 (FSS), i syfte att förändra våra livsmedelsystem till att bli mer hållbara. Inför toppmötet arrangeras konferensen Pre-Summit i Rom 26-28 juli.

Näringsminister Ibrahim Baylan höll under konferensens andra dag ett tal om det arbete som hittills har utförts och de svenska prioriteringarna. Talet fokuserade bland annat på de nationella dialogerna, vikten av jämlikhet och jämställdhet, skolmatens betydelse, mål för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion samt våra goda erfarenheter av att bygga starka partnerskap.

Innehåll från Ibrahim Baylan

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 831 träffar.