Jennie Nilsson

Jennie Nilsson, landsbygdsminister

Landsbygdsminister

Näringsdepartementet

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Jennie Nilsson

  • Landsbygdsministern höll pressträff med anledning av bemanningssvårigheter i hälso- och sjukvården för djur

    Landsbygdsminister Jennie Nilsson höll idag en digital pressträff med anledning av de bemanningssvårigheter som konstaterats i svensk hälso- och sjukvård för djur.

  • Förbättrade möjligheter till hållbar utveckling i Sveriges regioner och landsbygder

    Den 9 juni, höll landsbygdsminister Jennie Nilsson en digital pressträff om arbetet med Sveriges nya regionalstödskarta för perioden 2022-2027.

  • För en mer robust livsmedelsförsörjning under kris och krig

    Som ett led i arbetet med att stärka beredskapen inför kriser och ytterst krig gav regeringen i september förra året i uppdrag åt Livsmedelsverket och Jordbruksverket att redogöra för de lärdomar som pandemin gett vad gäller livsmedelsförsörjningen. Idag har regeringen tagit emot myndigheternas rapport, inklusive förslag till åtgärder och arbetsformer som kan stärka förutsättningarna för en robust livsmedelsförsörjning i händelse av kris och ytterst krig.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson
Landsbygdsminister Jennie Nilsson Fotograf: Ninni Andersson/Regeringskansliet

En halv miljard till forskning om livsmedel, bioekonomi och landsbygder

Regeringen anvisar i regleringsbrevet till forskningsrådet Formas hur 117 miljoner från forsknings- och innovationspolitiska propositionen ska finansiera forskning om livsmedel, den biobaserade ekonomin samt landsbygder och regional utveckling 2021. Totalt 2021-2024 uppgår satsningen till 572 miljoner kronor.

– Ny kunskap stödjer Sveriges ambition att gå före och visa att en fossilfri värld är möjlig, med hållbart producerade förnybara råvaror från land och vatten. Samtidigt behöver vi säkerställa att det går att leva och växa i hela landet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Innehåll från Jennie Nilsson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 375 träffar.