Jennie Nilsson

Jennie Nilsson, landsbygdsminister

Landsbygdsminister

Näringsdepartementet

Aktuellt från Jennie Nilsson

  • Regeringen tillsätter utredning för ett fossiloberoende jordbruk

    Svenskt jordbruk har vidtagit många åtgärder för att minska sina utsläpp och begränsa jordbrukssektorns klimatpåverkan, men arbetet måste fortsätta. Regeringen har idag därför beslutat att tillsätta en utredning med syfte att föreslå åtgärder och styrmedel för att stödja en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk.

  • Regeringen har tagit emot utredning om straff vid brott mot djur

    Landsbygdsminister Jennie Nilsson har tagit emot en utredning om straff och andra sanktioner vid brott mot djur. Utredningen tillsattes av regeringen i augusti 2018 med syfte att se till att de allvarligaste brotten mot djur har tillräckligt stränga straff och att bestämmelserna om brott och straff är ändamålsenliga och effektiva.

Innehåll från Jennie Nilsson

Prenumerera

Totalt 184 träffar.