Karl-Petter Thorwaldsson

Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister

Näringsminister

Näringsdepartementet

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Karl-Petter Thorwaldsson

  • Att möta samhällsutmaningar tillsammans - konferens om arbetet med de strategiska samverkansprogrammen

    Delta digitalt den 7 juni och lyssna på samtal, mellan berörda statsråd och ledamöter, om resultat som arbetet har lett fram till, hur regeringen ser på den här typen av arbetsformer, hur samverkansprogrammens ledamöter har arbetat och ser på möjligheter och utmaningar samt hur samverkansprogrammen kan fungera som innovationsprocess. Konferensen kommer att sändas live här på regeringens webbplats.

  • Utredning för förbättrade finansieringsmöjligheter för näringslivets gröna omställning

    Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson och finansmarknadsminister Max Elger har gemensamt tagit initiativ till en utredning med uppdrag att bistå Finansdepartementet och Näringsdepartementet med att kartlägga behov för att fortsätta stödja näringslivets gröna omställning samt presentera fokusområden för det vidare arbetet. Fokus i arbetet ska ligga på hinder och möjligheter inom finansmarknadsområdet.

  • Natura 2000-tillstånd i samband med gruvverksamhet - nu utreds frågan

    Näringsministern har beslutat att uppdra åt Inge Karlström, rådman i Nacka tingsrätt, att biträda Näringsdepartementet som bokstavsutredare i att utreda frågan om prövning av Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen.

Innehåll från Karl-Petter Thorwaldsson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 59 träffar.