CV Niklas Johansson

Niklas Johansson är statssekreterare hos Mikael Damberg, närings- och innovationsminister samt departementschef i Näringsdepartementet. Statssekreterare är politiskt anställda chefstjänstemän i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet. Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.

Ladda ner:

Niklas Johansson
Niklas Johansson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Statssekreterare hos närings-och innovationsminister Mikael Damberg

Ansvarsområde

• Entreprenörskap

• Innovation

• Startups

• Immaterialrätt

• Kapitalförsörjningsfrågor

• Samverkansprogrammen

• Enkla vägar till jobb

Personligt

Född 1970. Bor i Stockholm. Sambo. Två barn.

Utbildning

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm 1991–1998

Ekonomistudier, ESADE, Barcelona 1994

Kompanibefälsutbildning, militärpolisjägare, K1 Stockholm 1990–1991

Historia, enstaka kurser, Stockholms Universitet 1989–1990

Gymnasieutbilding, Naturvetenskaplig linje,

Nacka Gymnasium 1986–1989

Befattningar och uppdrag

Statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg 2016–

Styrelseordförande Friends Agenda AB 2012–2016

Vice styrelseordförande, Fujian Opcon Energy Technology Co., Ltd. (Kina) 2014–2016

Styrelseledamot i Opcon Compressor Technology AB,

Svenska Rotor Maskiner AB, Opcon Energy System AB 2015–2016

Vice vd Trention AB (tidigare Opcon) 2007–2016

Politiskt sakkunnig åt Göran Persson, Statsrådsberedningen 2003–2006

Politiskt sakkunnig åt Leif Pagrotsky, Näringsdepartementet 2002–2003

Politiskt sakkunnig åt Leif Pagrotsky, Utrikesdepartementet 1998–2002

Politiskt sakkunnig åt Leif Pagrotsky, Närings- och handelsdepartementet 1997–1998

Politiskt sakkunning (vikarie) åt Björn von Sydow, Näringsdepartementet 1996

Politisk sekreterare svenska socialdemokratiska gruppen, Europaparlamentet 1995

Praktikant, socialistgruppen Europaparlamentet 1995

Kontakt

Niklas Johansson
Statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Niklas Johansson, via registrator