Peter Eriksson

Peter Eriksson, Bostads- och digitaliserings­minister

Bostads- och digitaliseringsminister

Näringsdepartementet

”Sverige ska bygga mer, billigare och hållbart. Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens kraft och möjligheter. Det är mitt fokus som bostads- och digitaliseringsminister”

Aktuellt från Peter Eriksson

  • Ökat trähusbyggande ger lägre byggkostnader och minskad klimatpåverkan

    Trähus mot himmel
    Omslagsbild till inriktning för träbyggande. Foto: Folkhem

    Regeringen vill se ett ökat byggande av flerfamiljshus i trä. Därför har beslut fattats om en inriktning för träbyggande där ett antal insatsområden pekas ut. Det handlar om förstärkt samverkan, kunskaps- och kompetenshöjning, forskning, utveckling och innovation samt exportfrämjande insatser.

  • Fler än 170 initiativ för att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter

    Sedan maj 2017 har regeringens digitaliseringsstrategi pekat ut riktningen för politiken. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att nå det pekar strategin ut fem delmål som förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. Regeringens initiativ kopplade till delmålen är nu uppe i drygt 170 stycken. Det är bland annat satsningar i statens budget, uppdrag till myndigheter samt förslag och beslut om ny lagstiftning.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 421 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida