Statssekreterare hos Peter Eriksson

Alf Karlsson är statssekreterare hos Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister i Näringsdepartementet. Statssekreterare är politiskt anställda chefstjänstemän i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet. Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.

Ladda ner:

AK
AK Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Statssekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson

Ansvarsområde

• Boende och byggande

• Digitaliseringspolitik

Personligt

Alf Karlsson är född 1971. Han bor i Uppsala. Alf Karlsson är gift och har
ett barn.

Utbildning

Jur. kand. examen, Uppsala universitet 1990–1996

Kurser nationalekonomi, statskunskap m.m.,

Uppsala universitet 1990–1996

Befattningar och uppdrag

Statssekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson 2016–

Politiskt sakkunnig, statsrådsberedningens samordningskansli 2014–2016

Teamchef samhällsteamet, Miljöpartiet de grönas riksdagskansli 2011–2014

Juridisk expert, Miljöpartiet de grönas riksdagskansli 2011

Kanslichef, chef för rektors kansli vid Mälardalens högskola 2007–2010

Potitiskt sakkunnig för Miljöpartiet de Gröna, Justitiedepartementet 2005–2006

Kommunjurist, Uppsala kommun 2001–2005

Tf assessor och kammarrättsassessor, Kammarrätten i Sundsvall 2001

Länsrättsfiskal Länsrätten i Dalarnas län 2000

Överrättsnotarie vid Kammarrätten i Sundsvall 1998–1999

Notarie vid Värnamo tingsrätt 1996–1998

Kontakt

Alf Karlsson
Statssekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Alf Karlsson, via registrator