CV Tomas Eneroth

Infrastrukturminister
Näringsdepartementet

Ladda ner:

TE
TE Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Partitillhörighet

Socialdemokraterna

Ansvarsområde

Transport- och infrastrukturfrågor

Personligt

Tomas Eneroth är född 1966. Han är bosatt i Växjö. Tomas Eneroth är gift och har en son.

Utbildning

Sociologi och statsvetenskap, Högskolan i Växjö 1988–1993

Befattningar och uppdrag

Infrastrukturminister 2017–
Gruppledare för socialdemokraterna i Sveriges riksdag 2014–2017
Ledamot i Riksdagsstyrelsen 2014–2017
Ledamot i Utrikesnämnden 2014–2017
Riksdagsledamot, vice ordförande
Socialförsäkringsutskottet 2010–2014
Ledamot i Pensionsgruppen 2008–2017
Riksdagsledamot, vice ordförande Näringsutskottet 2008–2010
Ledamot i Krigsdelegationen 2006–2017
Riksdagsledamot, vice ordförande
Socialförsäkringsutskottet 2006–2008
Riksdagsledamot, ordförande i
Socialförsäkringsutskottet 2002–2006
Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 1999
Politisk sakkunnig, Utbildningsdepartementet 1996–2002
Riksdagsledamot, ledamot i utbildningsutskottet 1994–2002
Ledamot, Kronobergs läns landsting 1991–1994

Kontakt

Tomas Eneroth
Infrastrukturminister
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Tomas Eneroth, via registrator