Cv Annika Strandhäll

”Vår välfärd är ryggraden i den svenska modellen och spelar en avgörande roll för tryggheten genom hela livet. Med smarta och starka gemensamma system för sjukvård, omsorg, omfördelning och ekonomisk trygghet i livets olika skeden bygger vi inte bara ett samhälle som håller ihop – vi bygger ett samhälle som gör att människor kan växa och våga. Jag vill stärka den tryggheten och investera i välfärden och i människor.”

Ladda ner:

Annika Stranhäll
Socialminister Annika Stranhäll Foro: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Socialminister

Partitillhörighet

Socialdemokraterna

Personligt

Född 1975

Utbildning

2007–2008 
Arbets- och organisationspsykologi, psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

2007
Organisation och ledarskap, sociologiska institutionen, Göteborgs universitet

Fullmaktsutbildning Vision

TCO facklig högskola

1991–1995
Gymnasium

Befattningar och uppdrag

2017–
Socialminister

2014–2017
Socialförsäkringsminister

2011–2014
Förbundsordförande Vision

1996–2011
Projektledare för arbetsmarknadsprojektet Föreningsslussen, Göteborgs stad

Utvecklingssekreterare AT 1000

Projektassistent arbetsmarknadsprojektet Föreningskraft

2003–2004
Young workers coordinator for the European region/ Ferney Voltaire France, Public Services International (PSI)

Uppdrag

2013–2014
Vice styrelseordförande i försäkringsbolaget Folksam Sak

2013–2014
Vice ordförande i LO-TCO:s biståndsnämnd

2011–2014
Ledamot i regeringens delegation för jämställdhet i arbetslivet

2011–2014
Styrelseledamot i Offentliganställdas Förhandlingsråd, OFR

2011–2014
Styrelseledamot i Omställningsfonden

2011–2014
Ledamot i TCO:s styrelse

2011-2013
Styrelseledamot i försäkringsbolaget Folksam Sak

2008–2011
Andre vice förbundsordförande Vision

2005–2008
Ordförande SKTF Göteborg

2000–2002
Vice ordförande och arbetsmiljöansvarig SKTF Göteborg

1999–2000
Avdelningsstyrelsen Göteborg, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor och rekrytering

Internationella uppdrag

2013–2014
Vice ordförande i Public Services International, PSI

2011–2014
Styrelseledamot i Nordiska tjänstemannarådet, NTR

2011–2014
Styrelseledamot i European Federation of Public Service Unions, EPSU

2011–2014
Vice ordförande i Nordens Offentliganställdas Fackliga Samorganisation, NOFS