Ardalan Shekarabi

Ardalan Shekarabi, Socialförsäkrings­minister

Socialförsäkringsminister

Socialdepartementet

”De som varit med och byggt landet genom sitt arbete har lagt grunden för vår gemensamma välfärd. De har rätt till en trygg ålderdom. Därför är höjda pensioner min främsta prioritering.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Ardalan Shekarabi

  • Lagrådsremiss om ett bättre premiepensionssystem

    Sveriges pensionssparare behöver en tryggare pension, och nu tas nästa steg i reformeringen av pensionssystemet utifrån pensionsöverenskommelsen 2017. I en lagrådsremiss presenterar regeringen flera reformer för att skapa tryggare och bättre pensioner för alla.

  • Reformer för ökad välfärd inom Ardalan Shekarabis område – Budgeten 2022

    Bild på Ardalan Shekarabi
    Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

    Regeringen ger i budgetpropositionen för 2022 en rad förslag som ska öka välfärden i Sverige. Här kan du läsa om några av förslagen inom Ardalan Shekarabis område.

Foto: TT

Om hälsovård, sjukvård och äldrevård med anledning av covid-19

Coronapandemin har haft stor påverkan på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Här hittar du regeringens beslut och åtgärder med anledning av coronapandemin. Använd filtret längre ned på sidan för att hitta regeringsbeslut, aktuell lagstiftning eller information om en viss åtgärd.

Illustration: Regeringskansliet

Prisbasbelopp för 2022 fastställt

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet till 48 300 kronor respektive 49 300 kronor för år 2022.

Samuel Engblom och Ardalan Shekarabi
Samuel Engblom överlämnade betänkandet från Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Foto: Magnus Liljegren

Utredare föreslår nya regler i sjukersättningen och aktivitetsersättningen

Regeringen och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi har tagit emot ett betänkande från Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering (S 2020:04). Förslagen syftar till att förbättra sjuk- och aktivitetsersättningen. Bland annat föreslås särskilda regler för äldre som närmar sig pensionsåldern.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Överenskommelse om höjda pensioner 2021

Vid ett sammanträde den 5 mars enades Pensionsgruppen om en överenskommelse för att höja pensionerna 2021.

Innehåll från Ardalan Shekarabi

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 217 träffar.