Ardalan Shekarabi

Ardalan Shekarabi, Socialförsäkrings­minister

Socialförsäkringsminister

Socialdepartementet

”Tryggheten på äldre dar ska vara hjärtat i vår gemensamma välfärd. Men det kräver att vi tar tillbaka kontrollen över välfärden och stärker pensionerna. Det handlar om respekt för alla de som varit med och byggt landet.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Ardalan Shekarabi

  • Regeringens arbete för en sundare och säkrare spelmarknad

    Genom omregleringen av den svenska spelmarknaden har staten återtagit kontrollen över spelmarknaden – en åtgärd som har resulterat i en sundare och säkrare spelmarknad för svenska konsumenter.

  • Pressbriefing med Ardalan Shekarabi om sjukförsäkringen

    Den 12 juli höll socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi en pressbriefing om sjukförsäkringen.

  • Trygghetspension inom ramen för sjukersättningen införs från 1 september

    Från och med den 1 september 2022 införs en trygghetspension inom ramen för sjukersättningen som ska möjliggöra en ökad ekonomisk trygghet för personer som slitit ut sig under arbetslivet och som i dag ofta tar ut ålderspensionen i förtid. Detta efter att riksdagen idag fattat beslut enligt regeringens proposition Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder (prop. 2021/22:220).

Japans ambassadör Noke Masaki  och Ardalan Shekarabi står bredvid varandera, I förgrunden syns blommor och ländernas flaggor.
Den 28 mars utväxlades noter mellan socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi och Japans ambassadör Noke Masaki så att avtalet om social trygghet mellan Sverige och Japan kan träda i kraft den 1 juni 2022. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan träder i kraft 1 juni

Den 1 juni träder avtalet om social trygghet mellan Sverige och Japan i kraft. Avtalet samordnar de svenska och japanska allmänna systemen för ålders- och efterlevandepension samt sjuk- och aktivitetsersättning.

Foto: Regeringskansliet

Vårbudgeten 2022: Åtgärder inom Socialdepartementets områden

Regeringen ger i vårändringsbudgeten för 2022 förslag inom Socialdepartementets område som ska öka välfärden i Sverige.

Foto: Regeringskansliet

Regeringen tillsätter utredning om karensavdrag och sjuklön

Regeringen tillsatte den 24 mars en utredning om karensavdraget och sjuklönen. Utredaren ska bland annat ta ställning till behovet av att ändra reglerna för karensavdraget för att det inte ska slå olika hårt mot personer beroende på kön, yrke och ställning på arbetsmarknaden.

Illustration: Regeringskansliet

Prisbasbelopp för 2022 fastställt

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet till 48 300 kronor respektive 49 300 kronor för år 2022.

Innehåll från Ardalan Shekarabi

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 275 träffar.