Ardalan Shekarabi

Ardalan Shekarabi, Socialförsäkrings­minister

Social- och socialförsäkringsminister

Socialdepartementet

”Tryggheten på äldre dar ska vara hjärtat i vår gemensamma välfärd. Men det kräver att vi tar tillbaka kontrollen över välfärden och stärker pensionerna. Det handlar om respekt för alla de som varit med och byggt landet.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Ardalan Shekarabi

  • Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2023

    Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för år 2023. Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet. Höjningen av prisbasbeloppet gör att garantipensionen höjs med drygt 850 kronor per månad för ogifta. Även taken i bland annat sjuk- och föräldrapenning höjs, liksom studiemedlen från CSN.

Japans ambassadör Noke Masaki  och Ardalan Shekarabi står bredvid varandera, I förgrunden syns blommor och ländernas flaggor.
Den 28 mars utväxlades noter mellan socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi och Japans ambassadör Noke Masaki så att avtalet om social trygghet mellan Sverige och Japan kan träda i kraft den 1 juni 2022. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan träder i kraft 1 juni

Den 1 juni träder avtalet om social trygghet mellan Sverige och Japan i kraft. Avtalet samordnar de svenska och japanska allmänna systemen för ålders- och efterlevandepension samt sjuk- och aktivitetsersättning.

Foto: Regeringskansliet

Vårbudgeten 2022: Åtgärder inom Socialdepartementets områden

Regeringen ger i vårändringsbudgeten för 2022 förslag inom Socialdepartementets område som ska öka välfärden i Sverige.

Foto: Regeringskansliet

Regeringen tillsätter utredning om karensavdrag och sjuklön

Regeringen tillsatte den 24 mars en utredning om karensavdraget och sjuklönen. Utredaren ska bland annat ta ställning till behovet av att ändra reglerna för karensavdraget för att det inte ska slå olika hårt mot personer beroende på kön, yrke och ställning på arbetsmarknaden.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Nu införs trygghetspensionen inom ramen för sjukersättningen

Den 1 september införs en trygghetspension inom ramen för sjukersättningen för att ge en ökad ekonomisk trygghet för personer som slitit ut sig under arbetslivet och inte orkar arbeta hela vägen fram till pensionen.

Innehåll från Ardalan Shekarabi

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 281 träffar.