Lena Hallengren

Socialminister Lena Hallengren

Socialminister

Socialdepartementet

"Vården och omsorgen ska funka, oavsett vem du är eller var i landet du bor. Det ser jag som min viktigaste uppgift de kommande åren. Det är en fråga om trygghet, svenska folket förväntar sig vård och omsorg av den allra högsta kvaliteten. Och det ska vi leverera."

Aktuellt från Lena Hallengren

  • Max åtta deltagare ska vara normerande för hela samhället

    Regeringen har fattat beslut om att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Syftet är att motverka smittspridningen av covid-19. Regeringen har också beslutat om ett undantag för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20. Det tidigare undantaget för sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen tas bort.

    En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.

  • Lena Hallengren i dialog om Stockholms och Gotlands primärvård

    Svensk sjukvård prövas hårt under coronapandemin, samtidigt måste den långsiktiga planeringen fortsätta. Hur hur tar vi oss vidare från pandemin och hur behöver vården utvecklas? Fredag 6 november hölls fjärde delen i dialogserien Vård i rörelse, denna gång med fokus på primärvården i sjukvårdsregionen Stockholm-Gotland.

Förslag om språkplikt för rätt till försörjningsstöd

I dag presenterar regeringen en lagrådsremiss med förslag om språkplikt som krav för rätt till försörjningsstöd. Det är en del i regeringens arbete för att öka språkkunskaperna och förutsättningarna för integration och etablering på arbetsmarknaden. Förslaget innebär att den enskilde vid behov ska delta i svenska för invandrare för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande.

Foto: Armin Dröge

Pressträff med Lena Hallengren och Lena Micko

Den 1 september höll socialministern och civilministern en pressträff kring hanteringen av framtida eventuella utbrott av covid-19. Deltog gjorde även Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson, Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell samt Stockholms läns landshövding Sven-Erik Österberg.

I pressmeddelandet finns en teckenspråkstolkad version av sändningen.

Foto: TT

Om hälsovård, sjukvård och äldrevård med anledning av covid-19

Nedan listas regeringens beslut och åtgärder inom hälsovård, sjukvård och äldreomsorg med anledning av coronapandemin. Filtrera innehållet för att exempelvis hitta regeringsbeslut, lagrådsremisser eller information om ett visst politiskt område.

Miljardsatsningar på vård och psykisk hälsa

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ingått överenskommelser inom områdena god och nära vård samt psykisk hälsa. Satsningarna omfattar 5,9 miljarder respektive 1,7 miljarder kronor för 2020.

Aktuellt från Lena Hallengren

Prenumerera

Totalt 673 träffar.