Lena Hallengren

Lena Hallengren

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Socialdepartementet

”En av mina viktigaste uppgifter är att öka tryggheten och förbättra för de äldre. Det är också viktigt att utjämna de skillnader som finns, det kan gälla i frågor som äldreomsorg och hemtjänst. Jag vill skärpa regelverket för att öka jämställdheteten och bekämpa hedersförtrycket. Människor med funktionsnedsättning ska få större delaktighet i samhället och här är LSS en viktig del.”

Aktuellt från Lena Hallengren

  • Demensstrategi med fokus på omsorg

    Äldreminister Lena Hallengren vid besök på ett äldreboende.
    Äldreminister Lena Hallengren vid besök på ett äldreboende. Foto: Jeppe Gustafsson TT

    Regeringen beslutade den 24 maj om en nationell strategi för omsorg om personer med demenssjukdom. Befolkningen i Sverige lever allt längre. Medellivslängden har i stort sett ökat utan avbrott de senaste 250 åren och idag är den drygt 84 år för kvinnor och nästan 81 år för män. Risken att insjukna i en demenssjukdom ökar med stigande ålder. Genom den nationella strategin vill regeringen de kommande åren ta ett mer samlat grepp när det gäller omsorgen om kvinnor och män med demenssjukdom. Regeringen vill verka för att förbättra kvaliteten i omsorgen och öka tryggheten för kvinnor och män med demenssjukdom och deras anhöriga.

  • Besparingskrav tas bort från LSS-utredningen

    Regeringen beslutade i april 2018 om ett tilläggsdirektiv till översynen av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Beslutet innebär att de krav på besparingar som tidigare funnits i utredningsdirektiven tas bort.

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Möte med pensionärskommittén

Den 21 maj mötte äldreminister Lena Hallengren regeringens pensionärskommitté och talade om regeringens äldrepolitik och framtida prioriteringar. Även arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och civilminister Ardalan Shekarabi deltog vid mötet.

Jämställdhetsminister Lena Hallengren och Shanga Aziz, Locker room, talk på scen.
Jämställdhetsminister Lena Hallengren och Shanga Aziz, grundare av Locker Room Talk, på scen. Foto: Henrik Montgomery/Regeringskansliet

Internationell konferens i Sverige om män och jämställdhet

Den 15–16 maj var Sverige och jämställdhetsminister Lena Hallengren värd för den fjärde International Conference on Men and Equal Opportunities (ICMEO) i Stockholm. Bland de cirka 300 deltagarna fanns flera europeiska jämställdhetsministrar, forskare och representanter för myndigheter och civilsamhället.

Barnminister Lena Hallengren presenterar nya Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin.
Barnminister Lena Hallengren presenterar nya Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin. Foto: Regeringskansliet

Elisabeth Dahlin ny barnombudsman

Regeringen har idag utnämnt Elisabeth Dahlin som barnombudsman. Dahlin är sedan 2008 generalsekreterare för Rädda Barnen.

Tre barn leker med en skateboard
Foto: Folio Foto: Folio

Barnkonventionens väg mot svensk lag

I slutet av mars 2018 överlämnade regeringen ett lagförslag till riksdagen om att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök