Lena Hallengren

Lena Hallengren

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Socialdepartementet

”En av mina viktigaste uppgifter är att öka tryggheten och förbättra för de äldre. Det är också viktigt att utjämna de skillnader som finns, det kan gälla i frågor som äldreomsorg och hemtjänst. Jag vill skärpa regelverket för att öka jämställdheteten och bekämpa hedersförtrycket. Människor med funktionsnedsättning ska få större delaktighet i samhället och här är LSS en viktig del.”

Aktuellt från Lena Hallengren

  • Lena Hallengren om satsningar på äldreomsorgen

    I filmen berättar äldreminister Lena Hallengren om insatser för äldreomsorgen åren 2015-2018. Regeringen har bland annat satsat 7 miljarder för ökad bemanning i äldreomsorgen, det ska bli lättare att få hemtjänst, en demensstrategi har tagits fram och det finns nu investeringsstöd för bostäder för äldre.

  • Förslag till riksdagen om biståndsbedömt trygghetsboende

    Foto: Folio

    I propositionen tydliggör regeringen kommunernas möjligheter att inrätta en särskild boendeform för äldre: biståndsbedömt trygghetsboende. Detta genom att en ny bestämmelse inför i socialtjänstlagen.

Photo: Folio

Riksdagen röstade för att barnkonventionen blir lag

Onsdag den 13 juni röstade en majoritet i riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Jämställdhetsminister Lena Hallengren och Nils Öberg, utredare och generaldirektör för Kriminalvården.
Jämställdhetsminister Lena Hallengren och Nils Öberg, utredare och generaldirektör för Kriminalvården. Foto: Emma Gårdsäter/Regeringskansliet

Skarpa förslag ska stoppa mäns våld mot kvinnor

Lena Hallengren har tagit emot ”Att bryta ett våldsamt beteende” ifrån regeringens särskilda utredare, Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg. Han föreslår bland annat att socialtjänstlagen skärps och att ett nationellt centrum för samordning och kunskapsutveckling inrättas.

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Möte med pensionärskommittén

Den 21 maj mötte äldreminister Lena Hallengren regeringens pensionärskommitté och talade om regeringens äldrepolitik och framtida prioriteringar. Även arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och civilminister Ardalan Shekarabi deltog vid mötet.

Äldreminister Lena Hallengren vid besök på ett äldreboende.
Äldreminister Lena Hallengren vid besök på ett äldreboende. Foto: Jeppe Gustafsson TT

Demensstrategi med fokus på omsorg

Regeringen beslutade den 24 maj om en nationell strategi för omsorg om personer med demenssjukdom. Regeringen vill verka för att förbättra kvaliteten i omsorgen och öka tryggheten för kvinnor och män med demenssjukdom och deras anhöriga. ─ Allt fler blir äldre och drabbas av demenssjukdom och vi måste möta den utvecklingen med kunskap och ett mer systematiskt arbete och nu har vi äntligen en demensstrategi, säger äldreminister Lena Hallengren

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 87 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida