Lena Hallengren

Socialminister Lena Hallengren

Socialminister

Socialdepartementet

"Covid-19 har ställt Sverige och världen inför en kris som inte liknar någon annan i modern tid. Pandemin har visat vikten av ett starkt samhälle och en jämlik vård och omsorg som ges efter behov – inte efter plånbok. Nu behöver vi ta kontroll över välfärden. Svensk vård- och omsorgspersonal har burit oss alla genom krisen. Nu ska de ges goda förutsättningar att arbeta bort vårdköerna som uppstått till följd av pandemin. Äldreomsorgen och hälso- och sjukvården behöver stärkas och förbättras, och det ska vi leverera."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Lena Hallengren

  • Regeringen har tagit emot underlag för eventuellt införande av nya smittskyddsåtgärder

    Regeringen har tagit emot Folkhälsomyndighetens underlag för eventuellt införande av nya smittskyddsåtgärder med anledning av covid-19-pandemin. Underlaget har tagits fram på regeringens uppdrag och presenterades på en pressträff den 2 december. Regeringen kommer nu att skyndsamt analysera underlaget och återkomma med en åtgärdsplan i närtid.

    En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.

  • Samsjuklighetsutredningen överlämnar förslag för en förbättrad och samordnad vård för personer med samsjuklighet

    Samsjuklighetsutredningen har i dag överlämnat förslag på förbättrad vård till personer med samsjuklighet i form av både ett skadligt bruk eller beroende och psykisk sjukdom. Förslagen handlar bland annat om hur ansvaret för vård och behandling av skadligt bruk och beroende kan samlas hos en och samma huvudman.

Foto: TT/Jeppe Gustafsson

Frågor och svar om Socialdepartementets arbete med coronapandemin

Många undrar om regeringens arbete med coronapandemin. Här hittar du uppdaterade svar på några av de vanligaste frågorna som kommer till Socialdepartementet.

Foto: TT

Frågor och svar om regeringens arbete med vaccin mot covid-19

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om regeringens arbete med vaccin mot covid-19.

Foto: TT

Om hälsovård, sjukvård och äldrevård med anledning av covid-19

Coronapandemin har haft stor påverkan på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Här hittar du regeringens beslut och åtgärder med anledning av coronapandemin. Använd filtret längre ned på sidan för att hitta regeringsbeslut, aktuell lagstiftning eller information om en viss åtgärd.

Grafik/Regeringskansliet

Frågor och svar om den tillfälliga pandemilagen

Regeringen ser behov av att stärka den långsiktiga beredskapen vid en eventuellt fortsatt allvarlig smittspridning hösten 2021. Regeringen har därför remitterat en promemoria med förslag om att förlänga den tillfälliga covid-19-lagen samt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till utgången av januari 2022.

Aktuellt från Lena Hallengren

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1138 träffar.