Lena Hallengren

Lena Hallengren

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Socialdepartementet

”En av mina viktigaste uppgifter är att öka tryggheten och förbättra för de äldre. Det är också viktigt att utjämna de skillnader som finns, det kan gälla i frågor som äldreomsorg och hemtjänst. Jag vill skärpa regelverket för att öka jämställdheteten och bekämpa hedersförtrycket. Människor med funktionsnedsättning ska få större delaktighet i samhället och här är LSS en viktig del.”

Aktuellt från Lena Hallengren

  • Trygghet och livskvalitet för äldre

    Foto: Folio

    En av regeringens viktigaste uppgifter är att öka tryggheten och förbättra för de äldre. Sverige ska vara ett bra land att åldras i. Regeringen har börjat ett långsiktigt förändringsarbete för att anpassa äldreomsorgen till den demografiska och tekniska utvecklingen. För att bibehålla en äldreomsorg av god kvalitet måste tillgången till personal med rätt kompetens säkras. Äldre ska kunna leva ett gott och aktivt liv efter arbetslivet och har rätt till långsiktigt tryggare och högre framtida pensioner.

Illustration: Regeringskansliet

MeToo på Nordiska rådet

Torsdag 1 november deltar jämställdhetsminister Lena Hallengren i Nordiska Rådets möte i Oslo där ministern kommer redogöra för arbetet med #MeToo.

Jämställdhetsminister Lena Hallengren och utbildningsminister Gustav Fridolin vid regeringens pressfika
Jämställdhetsminister Lena Hallengren och utbildningsminister Gustav Fridolin vid regeringens pressfika den 28 juni 2018. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ny handlingsplan med åtgärder mot könsstympning

För att förebygga och motverka könsstympning av flickor och kvinnor samt förbättra stödet till redan utsatta har regeringen beslutat om en handlingsplan. Bland de nya åtgärderna i handlingsplanen finns uppdrag till Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten och Linköpings universitet.

Jämställdhetsminister Lena Hallengren och Nils Öberg, utredare och generaldirektör för Kriminalvården.
Jämställdhetsminister Lena Hallengren och Nils Öberg, utredare och generaldirektör för Kriminalvården. Foto: Emma Gårdsäter/Regeringskansliet

Skarpa förslag ska stoppa mäns våld mot kvinnor

Lena Hallengren har tagit emot ”Att bryta ett våldsamt beteende” ifrån regeringens särskilda utredare, Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg. Han föreslår bland annat att socialtjänstlagen skärps och att ett nationellt centrum för samordning och kunskapsutveckling inrättas.

Photo: Folio

Riksdagen röstade för att barnkonventionen blir lag

Onsdag den 13 juni röstade en majoritet i riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 132 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida