Lena Hallengren

Socialminister Lena Hallengren

Socialminister

Socialdepartementet

"Vården och omsorgen ska funka, oavsett vem du är eller var i landet du bor. Det ser jag som min viktigaste uppgift de kommande åren. Det är en fråga om trygghet, svenska folket förväntar sig vård och omsorg av den allra högsta kvaliteten. Och det ska vi leverera."

Aktuellt från Lena Hallengren

  • Ökad testning av covid-19

    Testningen av covid-19 i Sverige sker utifrån fyra prioritetsgrupper. Folkhälsomyndigheten har nu uppdaterat informationen om prioritetsgrupp 1. I gruppen ingår inte bara patienter som behöver sjukhusvård – utan också patienter med symptom som söker vård på till exempel en vårdcentral eller annan öppen mottagning.

    Teckenspråkstolkad version av pressträffen kan ses i pressmeddelandet nedan.

  • Lagförslag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen

    Regeringen har idag remitterat ett utkast till lagrådsremiss med förslag om en ny lag, med anledning av risken för spridning av covid-19 på restauranger, kaféer och barer. Förslaget tydliggör vem som har ansvaret, och vilka regler som gäller. Ambitionen är också att det ska bli en förbättring för restaurangföretagare.

    I pressmeddelandet finns också en teckenspråkstolkad version av pressträffen.

Foto: TT

För äldre, sjuka och vård- och omsorgspersonal med anledning av covid-19

Här finns samlad information som berör äldre, sjuka och riskgrupper. Här finns också information för dig som arbetar inom vård och omsorg.

Miljardsatsningar på vård och psykisk hälsa

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ingått överenskommelser inom områdena god och nära vård samt psykisk hälsa. Satsningarna omfattar 5,9 miljarder respektive 1,7 miljarder kronor för 2020.

Regeringen stärker första linjens digitala vård

Regeringen vill utveckla och modernisera första linjens digitala vård. Besökare på 1177 Vårdguiden ska bland annat kunna beskriva sina symtom digitalt och lotsas fram till egenvårdsråd eller till ett digitalt eller fysiskt vårdbesök. För att stötta regionernas utvecklingsarbete får Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 33 miljoner under 2019.

Vaccinspruta i arm
Vaccin Foto: TT Bild

Reformer för ökad trygghet och välfärd inom Lena Hallengrens ansvar

Regeringen föreslår i budgeten för 2020 en satsning på området psykisk hälsa på 2,2 miljarder kronor och ökat statsbidrag till verksamheten med personligt ombud. Regeringen avser att utöka det allmänna vaccinationsprogrammet för barn med HPV-vaccination för pojkar.

Aktuellt från Lena Hallengren

Prenumerera

Totalt 466 träffar.