Lena Hallengren

Socialminister Lena Hallengren

Socialminister

Socialdepartementet

"Covid-19 har ställt Sverige och världen inför en kris som inte liknar någon annan i modern tid. Pandemin har visat vikten av ett starkt samhälle och en jämlik vård och omsorg som ges efter behov – inte efter plånbok. Nu behöver vi ta kontroll över välfärden. Svensk vård- och omsorgspersonal har burit oss alla genom krisen. Nu ska de ges goda förutsättningar att arbeta bort vårdköerna som uppstått till följd av pandemin. Äldreomsorgen och hälso- och sjukvården behöver stärkas och förbättras, och det ska vi leverera."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Lena Hallengren

  • Regering ger utredare i uppdrag att utvärdera vaccineringen mot covid-19

    Regeringen tillsätter en särskild utredare som får i uppdrag att utvärdera förberedelsearbetet och genomförandet av vaccinering mot covid-19.

  • Privat sjukvårdsförsäkring ska inte ge snabbare tillgång till vård

    Socialminister Lena Hallengren har idag tagit emot promemorian Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården av bokstavsutredaren Sofi Nyström. Utredaren föreslår flera åtgärder för att säkerställa att patienter med privat sjukvårdsförsäkring inte får snabbare tillgång till vård eller bättre vård i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården framför patienter utan försäkring.

Socialminister Lena Hallengren, Storbritanniens hälsominister Sajid Javid  och de andra inbjudna ministrarna på frukostmötet står tillsammans.
Frukostmötet inom hälsoministeralliansen mot antimikrobiell resistens samlade tolv ministrar från hela världen. Socialminister Lena Hallengren och den brittiske hälsoministern Sajid Javid var värdar för mötet. Foto: Regeringskansliet

Sverige och Storbritannien lyfte arbetet mot antibiotikaresistens på ministerfrukost

Den 23 maj var socialminister Lena Hallengren och den brittiske hälsoministern Sajid Javid värdar för ett frukostmöte inom hälsoministeralliansen mot antimikrobiell resistens (AMR). Alliansen grundades 2015 av de båda länderna och idag är bland andra USA, Frankrike och Kina medlemmar. Mötet hölls i samband med Världshälsoorganisationens årsmöte i Genève.

Socialminister Lena Hallengren står framför en amerikansk flagga.
Den första veckan i juni 2022 besökte socialminister Lena Hallengren USA. Under ministern besök hölls bland annat ett möte med amerikanska myndigheter om ett samarbetsavtal om cancerforskning. Foto: Elin Aarflot/Regeringskansliet

Samarbete om cancerforskning med USA ska förnyas

Sverige har sedan 2016 ett bilateralt samarbetsavtal med USA om cancerforskning. Vid socialminister Lena Hallengrens besök i Washington DC den 1 juni bekräftade parterna sin önskan att fördjupa samarbetet med ett förlängt avtal.

Foto: TT/Jeppe Gustafsson

Frågor och svar om Socialdepartementets arbete med coronapandemin

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om coronapandemin som kommit till Socialdepartementet.

Foto: TT

Frågor och svar om regeringens arbete med vaccin och vaccinationsbevis

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om regeringens arbete med vaccin mot covid-19 samt vaccinationsbevis.

Aktuellt från Lena Hallengren

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1450 träffar.