Lena Hallengren

Socialminister Lena Hallengren

Socialminister

Socialdepartementet

"Covid-19 har ställt Sverige och världen inför en kris som inte liknar någon annan i modern tid. Pandemin har visat vikten av ett starkt samhälle och en jämlik vård och omsorg som ges efter behov – inte efter plånbok. Nu behöver vi ta kontroll över välfärden. Svensk vård- och omsorgspersonal har burit oss alla genom krisen. Nu ska de ges goda förutsättningar att arbeta bort vårdköerna som uppstått till följd av pandemin. Äldreomsorgen och hälso- och sjukvården behöver stärkas och förbättras, och det ska vi leverera."

Aktuellt från Lena Hallengren

  • Tillgänglighetsdelegationen lämnar förslag om bland annat en utökad vårdgaranti

    Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården överlämnar slutbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22) till regeringen. Delegationen föreslår bland annat en utökad vårdgaranti som täcker fler delar av vårdkedjan och omfattar fler patientgrupper.

  • Utredning ska ge förslag för att kunna införa offentlighetsprincipen i privata verksamheter inom hälso- och sjukvård

    Privata aktörer inom hälso- och sjukvård och socialtjänst omfattas i dag inte av offentlighetsprincipen. För att ge allmänheten ökad möjlighet till insyn i dessa verksamheter har Socialdepartementet beslutat om ett uppdrag för att kunna införa offentlighetsprincipen i offentligt finansierad, privat driven hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det är en del av regeringens arbete med att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden.

Porträttbild av  socialminister Lena Hallengren
Socialminister Lena Hallengren Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Den europeiska barngarantin och arbetet för ett stärkt barnrättsperspektiv

Att säkerställa barnets rättigheter i arbetet med den europeiska barngarantin var temat på Barnrättsdelegationens möte med socialminister Lena Hallengren och statssekreterare Tobias Lundin Gerdås den 18 februari.

Foto: TT/Jeppe Gustafsson

Frågor och svar om Socialdepartementets arbete med coronapandemin

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om coronapandemin som kommit till Socialdepartementet.

Foto: TT

Frågor och svar om regeringens arbete med vaccin och vaccinationsbevis

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om regeringens arbete med vaccin mot covid-19 samt vaccinationsbevis.

Foto: TT

Om hälsovård, sjukvård och äldrevård med anledning av covid-19

Coronapandemin har haft stor påverkan på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Här hittar du regeringens beslut och åtgärder med anledning av coronapandemin. Använd filtret längre ned på sidan för att hitta regeringsbeslut, aktuell lagstiftning eller information om en viss åtgärd.

Aktuellt från Lena Hallengren

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1345 träffar.