CV Elin Almqvist

Publicerad

Elin Almqvist är statssekreterare åt socialminister Lena Hallengren.

Ladda ner:

Brunett i grå kavaj och grå topp mot grå bakgrund
Statssekreterare Elin Almqvist Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Ansvarsområde

  • socialtjänstpolitik
  • funktionshinderspolitik
  • 34-punktsprogrammet mot gängkriminalitet
  • den sociala barn- och ungdomsvården
  • Allmänna arvsfonden
  • alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT)

Personligt

Elin Almqvist är född 1976. Hon är bosatt i Huddinge. Hon är gift och har två barn

Utbildning

Filosofie kandidatexamen, huvudområde Samhällsgeografi,
Uppsala Universitet 1997-2001
Studentexamen Samhällsvetenskapligt program 1996

Befattningar och uppdrag

Vikarierande statssekreterare, Socialdepartementet juli 2021
Vikarierande statssekreterare, Socialdepartementet januari till juli 2021
Stabschef, Justitiedepartementet 2019-2020
Politiska sakkunnig Justistedepartementet 2015-2019
Utredningssekreterare, Genomförandekommittén för den
nya Polismyndigheten 2013-2015
Kommunikationsstrateg, Rikspolisstyrelsen 2012-2013
Kommunikationsstrateg, Polismyndigheten i
Södermanlands län 2010-2012
Pressekreterare, Rikspolisstyrelsen 2007-2010
Strategisk analytiker, Rikskriminalpolisen 2006-2007
Politisk sakkunnig, Justitiedepartementet 2005-2006
Pressekreterare, Stockholms läns landsting 2002-2005
Ombudsman, Socialdemokraterna i Stockholms län 2001-2002
Projektanställd utredare, Brottsförebyggande rådet 2001

Övrigt

Ledamot och vice ordförande för Socialdemokraterna
i Huddinge 2017-
Styrelseordförande för kvinnojouren Alla Kvinnors Hus 2005-2008
Samtalsledare inom Team för våldtagna, Alla kvinnors hus 2003-2005