Statssekreterare hos Lena Hallengren

Maja Fjaestad och Tobias Lundin Gerdås är statssekreterare hos socialminister Lena Hallengren. Statssekreterare är politiskt anställda chefstjänstemän i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet. Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.

Maja Fjaestad stöder socialministern i arbetet med äldrepolitik, sjukvårdspolitik, folkhälsopolitik, e-hälsa och life science.

CV Maja Fjaestad

Tobias Lundin Gerdås stöder socialministern i arbetet med socialtjänstpolitik, funktionshinderspolitik, 34-punktsprogrammet mot gängkriminalitet, den sociala barn- och ungdomsvården, barnrätt, Allmänna arvsfonden samt alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT).

CV Tobias Lundin Gerdås