Statssekreterare hos Lena Hallengren

Maja Fjaestad och Madeleine Harby Samuelsson är statssekreterare hos barn- äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren. Statssekreterare är politiskt anställda chefstjänstemän i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet. Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.

Maja Fjaestad stöder barn-, äldre- och jämställdhetsministern i arbetet med funktionshinderspolitik, LSS/assistansersättning, äldrefrågor, E-hälsa inom social omsorg och jämställdhet i Norden.

CV Maja Fjaestad

Madeleine Harby Samuelsson stöder barn-, äldre- och jämställdhetsministern i arbetet med barnets rättigheter, individ- och familjeomsorg och jämställdhet.

CV Madeleine Harby Samuelsson