Så hittar du departementets information

Välkommen till Socialdepartementet! Här får du en kort vägledning om hur du hittar det innehåll du är intresserad av och hur du kan prenumerera på det.

Områden för politik

På Socialdepartementets startsida finns en rubrik som heter Områden. Genom att klicka på namnet på något av de områden som departementet ansvarar för, kommer du till dess huvudsida. Där hittar du information om regeringens prioriterade frågor inom området. Du når dem även här:

Barnets rättigheter

Folkhälsa och idrott

Funktionshinder

Jämställdhet  

Sjukvård

Socialförsäkringar

Social omsorg 

Spelpolitik

Statsrådens sidor

Under rubriken Ansvariga statsråd finns länkar till Socialdepartementets ministrars huvudsidor. Statsrådssidan lyfter fram prioriterade frågor inom statsrådets ansvar. Du når dem även här:

Annika Strandhäll, socialminister

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Om Socialdepartementet

Från Socialdepartementets startsida kan du också nå övergripande information om departementets organisation, vilka myndigheter som lyder under departementet och tillsatta kommittéer (utredningar). Där finns också uppgifter om departementets delar i statens budget, rättsdokument såsom kommittédirektiv, promemorior, skrivelser och propositioner samt förslag som remitterats.

Välja innehåll

I den nedre delen av Socialdepartements startsida finns en mörkblå list med texten "Innehåll från Socialdepartementet". Där kan du välja att få en lista över det som du själv är intresserad av. Du kan välja

  • typ av innehåll (exempelvis olika rättsdokument, regeringsuppdrag, pressmeddelande, informationsmaterial)
  • område för politik (exempelvis jämställdhet, folkhälsa och sjukvård, socialförsäkringar)
  • avsändare – ministrar eller departement
  • tidsperiod inom vilken innehållet publicerades.

Gör du inget aktivt val så omfattar listningen allt innehåll från Socialdepartementet. Det senast publicerade ligger överst.

Bevaka via RSS eller prenumerera

Du kan skapa en bevakning av ett visst urval genom så kallat RSS. Klicka då på länken "Skapa ett RSS-flöde utifrån ditt urval i filtret".

Du kan också prenumerera på en viss typ av innehåll och få det skickat till dig via e-post. Hur du gör står på sidan:

Prenumerera via e-post

Följa Socialdepartementet på Twitter

På twitter.com kan du följa Socialdepartementet via @socialdep.

Socialdepartementet på Twitter

Det här är Socialdepartementet