Statsråds­beredningen

Statsrådsberedningen har ansvar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet.

Ansvariga statsråd

Stefan Löfven, Stats­minister
Stefan Löfven Stats­minister
Hans Dahlgren, EU-minister
Hans Dahlgren EU-­minister

Aktuellt från Statsrådsberedningen

  • Regeringens fyra samverkansprogram

    Näringsminister Ibrahim Baylan
    Näringsminister Ibrahim Baylan. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

    Den 25 juli presenterade näringsminister Ibrahim Baylan regeringens fyra samverkansprogram för mandatperioden 2019–2022 för att ytterligare stärka samverkan mellan näringsliv, akademi och regering. Nationella innovationsrådet arbetar nära samverkansprogrammen och har varit drivande i att ta fram de fyra områdena näringslivets digitala strukturomvandling, hälsa och life science, näringslivets klimatomställning samt kompetensförsörjning och livslångt lärande.

  • Tidigare generaladvokaten Nils Wahl utses till ny svensk domare vid EU-domstolen

    Vid gårdagens regeringskonferens beslutade medlemsstaternas regeringar att utse Nils Wahl till ny domare i EU-domstolen. Nils Wahl, professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet, har tidigare arbetet som såväl domare i Europeiska unionens tribunal, som generaladvokat vid EU-domstolen.

Innehåll från Statsrådsberedningen

Prenumerera

Totalt 2242 träffar.