Statsråds­beredningen

Statsrådsberedningen har ansvar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet.

Ansvariga statsråd

Stefan Löfven, Stats­minister
Stefan Löfven Stats­minister
Hans Dahlgren, EU-minister
Hans Dahlgren EU-­minister

Aktuellt från Statsrådsberedningen

  • Verksamheten i Europeiska unionen under 2019

    I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten i Europeiska unionen under 2019 i enlighet med 9 kap. 21 § riksdagsordningen. Skrivelsen är en övergripande beskrivning av Europeiska unionens utveckling och förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens institutioner.

  • Ett år sedan regeringsförklaringen - mer än 500 regeringsbeslut med koppling till januariavtalet

    Den 21 januari är det ett år sedan statsministern presenterade regeringsförklaringen och redovisade målen för regeringens politik. Delar av den politiken bygger på januariavtalet. Inom ramen för januariavtalet har mer än 500 beslut fattats det senaste året.

Innehåll från Statsrådsberedningen

Prenumerera

Totalt 2361 träffar.