Hans Dahlgren

Hans Dahlgren, EU-minister

EU-minister

Statsrådsberedningen

"Sverige ska ha en aktiv roll i den Europeiska unionen. I en tid då vi har många gemensamma utmaningar och när ett land till och med väljer att lämna EU, så vill vi se mer gränsöverskridande samarbete. För fler och bättre jobb, för en ambitiös klimatpolitik och för trygghet och säkerhet för alla som bor här."

Aktuellt från Hans Dahlgren

  • Förslag till framtidskonferens för EU

    Hans Dahlgren
    EU-minister Hans Dahlgren deltar i EU:s ministerråd för allmänna frågor i Bryssel 28 januari. Foto: Sveriges EU-representation

    När EU-minister Hans Dahlgren träffar sina kollegor från EU-länderna 28 januari ska de prata om ett förslag om en konferens om EU:s framtid. Ministrarna kommer även att få en genomgång av det kroatiska ordförandeskapets program.

  • Regeringens förberedelser inför ett avtalslöst brexit

    Regeringen bedömer att risken för att Storbritannien lämnar EU utan ett utträdesavtal har ökat. För att möta de allvarligaste konsekvenserna av ett avtalslöst utträde har regeringen vidtagit en rad insatser som stärker Sveriges beredskap. Vid en pressträff idag redogjorde finansminister Magdalena Andersson och EU-minister Hans Dahlgren för Sveriges förberedelser inför Storbritanniens utträde ur EU.

Innehåll från Hans Dahlgren

Prenumerera

Totalt 66 träffar.