Hans Dahlgren

Hans Dahlgren, EU-minister

EU-minister

Statsrådsberedningen

"Sverige ska ha en aktiv roll i den Europeiska unionen. I en tid då vi har många gemensamma utmaningar och när ett land till och med väljer att lämna EU, så vill vi se mer gränsöverskridande samarbete. För fler och bättre jobb, för en ambitiös klimatpolitik och för trygghet och säkerhet för alla som bor här."

Aktuellt från Hans Dahlgren

  • Europadagen: EU-ministern om viktiga framtidsfrågor för EU

    Den 9 maj uppmärksammades Europadagen runt om i Europa. Ett tillfälle att bland annat diskutera viktiga framtidsfrågor för hela EU. Sveriges EU-minister Hans Dahlgren medverkade på olika evenemang under dagen.

  • EU-sakråd inför översyn av EU:s strategi för Östersjöregionen

    Flera personer, däribland EU-ministern, sitter bakom ett mötesbord.
    EU-minister Hans Dahlgren höll i sakrådet. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

    Rädda havsmiljön, länka samman regionen och ökat välstånd. Det är de tre övergripande målen i EU:s strategi för Östersjöregionen. Inför den översyn av strategins handlingsplan som EU-kommissionen nyligen initierat bjöd Regeringskansliet in organisationer, myndigheter och regionrepresentanter för att ta vara på deras expertis i frågorna.

Innehåll från Hans Dahlgren

Prenumerera

Totalt 30 träffar.