Hans Dahlgren

Hans Dahlgren, EU-minister

EU-minister

Statsrådsberedningen

"Sverige ska ha en aktiv roll i den Europeiska unionen. I en tid då vi har många gemensamma utmaningar och när ett land till och med väljer att lämna EU, så vill vi se mer gränsöverskridande samarbete. För fler och bättre jobb, för en ambitiös klimatpolitik och för trygghet och säkerhet för alla som bor här."

Aktuellt från Hans Dahlgren

  • EU:s långtidsbudget och rättsstatens principer på EU-ministermöte

    Rättsstatens principer och EU:s långtidsbudget var på dagordningen när EU-minister Hans Dahlgren träffade sina EU-ministerkollegor den 18 juli. EU-ministrarna tog även upp EU:s strategiska agenda för de kommande fem åren.

Innehåll från Hans Dahlgren

Prenumerera

Totalt 36 träffar.