Hans Dahlgren

Hans Dahlgren, EU-minister

EU-minister

Statsrådsberedningen

”Sverige har en aktiv och konstruktiv roll i den Europeiska unionen. Regeringen arbetar för att EU-länderna tillsammans ska bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten och driva på klimatomställningen. Samtidigt måste EU:s största styrka – våra grundläggande, demokratiska, värderingar – värnas i alla medlemsstater. Vi är starkare tillsammans.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Hans Dahlgren

Innehåll från Hans Dahlgren

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 263 träffar.