Nationella innovationsrådet

Nationella innovationsrådets uppgift var att med innovation bidra med lösningar på de stora samhällsutmaningarna och verka för ett långsiktigt konkurrenskraftigt och hållbart Sverige. Nationella innovationsrådets arbete startade 2015 och från december 2021 kommer arbetet fortsatt bedrivas inom ramen för Regeringskansliets ordinarie verksamhet.

Ansvariga departement
Statsrådsberedningen

Aktuellt om Innovationsrådet

Innehåll om Innovationsrådet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 113 träffar.