Regleringsbrev för 2020

Här hittar du information om så kallade regleringsbrev till myndigheterna för budgetåret 2020. I breven beskriver regeringen till exempel vilket mål och uppdrag myndigheten har och hur mycket pengar den får använda från statens budget. Regleringsbreven uppdateras löpande under året. Samtliga brev publiceras på Ekonomistyrningsverkets webbplats.

Regleringsbrev inom politiskt prioriterade områden

Regeringen har nu fattat beslut om så kallade regleringsbrev till de statliga myndigheterna för det kommande året. Breven är ett viktigt verktyg för regeringen när den ska driva sin politik, som för budgetåret 2020 bland annat fokuserar på insatser om klimat, trygghet, välfärd och jobb.

Infofilm: Regleringsbrev - så funkar det

Här kan du se en kortare film om regleringsbreven till de statliga myndigheterna. Infofilmen beskriver bland annat vad breven innehåller och förklarar varför de är så viktiga verktyg för regeringen när den ska driva sin politik.

Innehåll om regleringsbrev för 2020

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 29 träffar.