Stefan Löfven

Stefan Löfven, Stats­minister

Statsminister

Statsrådsberedningen

”Vårt land ska vara en ledande och inspirerande kraft i världen. Där vi sluter klyftor och förverkligar de löften om frihet vi ställt ut till våra barn. Där vi investerar gemensamt i människor och miljö, i kunskap och konkurrenskraft, i trygghet i nuet och hopp inför framtiden.”

Aktuellt från Stefan Löfven

  • Ett år sedan regeringsförklaringen - 500 regeringsbeslut med koppling till januariavtalet

    I dag är det ett år sedan statsministern presenterade regeringsförklaringen och redovisade målen för regeringens politik. Delar av den politiken bygger på januariavtalet. Inom ramen för januariavtalet har mer än 500 beslut fattats det senaste året.

  • Statsminister Stefan Löfven tog emot Estlands premiärminister Jüri Ratas

    Stefan Löfven och Jüri Ratas går igenom ett par grindar in på en gård.
    Stefan Löfven och Estlands premiärminister Jüri Ratas diskuterade bilaterala frågor mellan Estland och Sverige, men även dagsaktuella frågor samt EU-frågor som till exempel Brexit och Östliga partnerskapet. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

    Fredag den 17 januari tog statsminister Stefan Löfven emot Estlands premiärminister Jüri Ratas. Samtalet mellan de två regeringscheferna innefattade både bilaterala frågor mellan Estland och Sverige, men även dagsaktuella frågor samt EU-frågor som till exempel Brexit och Östliga partnerskapet. Då Estland i år samordnar det nordisk-baltiska samarbetet berördes även dessa aspekter.

Innehåll från Stefan Löfven

Prenumerera

Totalt 1054 träffar.