CV Nils Vikmång

Statssekreterare hos statsminister Stefan Löfven.

Ladda ner:

Nils Vikmång
Statssekreterare Nils Vikmång. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Ansvarsområde

Nils Vikmång stödjer statsministern i dennes roll som regeringschef och myndighetschef för Regeringskansliet. Vidare ansvarar han närmast under statsministern för ledning och fördelning av arbetet i Statsrådsberedningen.

Personligt

Nils Vikmång är född 1976 och bosatt i Huddinge. Han är gift och har två barn.

Utbildning

1995
Pol. mag. (ej avslutad), Linköpings universitet.

1992–1995
Samhällsvetenskapligt program, De Geergymnasiet, Norrköping.

Befattningar och uppdrag

2017–
Statsministerns statssekreterare, Statsrådsberedningen

2016–2017
Statssekreterare, Statsrådsberedningen, hos samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

2014–2016
Statssekreterare, Miljö- och energidepartementet, hos energiminister Ibrahim Baylan.

2008–2014
Försteombudsman, Socialdemokraterna i Stockholms län.

2007–2008
Kommunikationsombudsman, Socialdemokraterna.

2004–2006
Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet, hos dåvarande skolminister Ibrahim Baylan.

2002–2004
Ombudsman, Norrköpings arbetarekommun.

1999–2002
Organisationsombudsman, SSU.

1998–1999
Politisk sekreterare, Norrköpings kommun.

Förtroendeuppdrag

2010–2014
Ledamot i Landstinget, Stockholm.

2010–2014
Ersättare i Landstingsstyrelsen, Stockholm.