Uppdrag: Framtid

Uppdrag: Framtid var regeringens arbete med långsiktig idé- och politikutveckling för att möta framtidens utmaningar. Arbetet inleddes i februari 2015 och avslutades i april 2016 i samband med att projektet överlämnade sina slutrapporter till regeringen. Ansvarigt statsråd för Uppdrag: Framtid var Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete 3 oktober 2014 - 25 maj 2016.

Aktuellt om regeringens framtidspolitik

Bild på framtidsminister Kristina Persson.
Statsrådet Kristina Persson leder regeringens framtidsarbete, Uppdrag: Framtid. Foto: Martina Huber

Slutrapporter från Uppdrag: Framtids analysgrupper

Uppdrag: Framtids tre analysgrupper Arbetet i framtiden, Global samverkan samt Grön omställning och konkurrenskraft har överlämnat sina slutrapporter till Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete. Uppdrag: Framtid är regeringens arbete med långsiktig idé- och politikutveckling för att möta framtidens utmaningar.

Statssekreterare Maja Fjaestad.
Statssekreterare Maja Fjaestad har tagit emot rapporten. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Rapporten Algoritmer i samhället presenterades vid seminarium

Statssekreterare Maja Fjaestad har tagit emot rapporten Algoritmer i samhället. Rapporten presenterades vid ett seminarium fredagen 11 mars.

Bild på statsrådet Kristina Persson och deltagare från workshop
Statsrådet Kristina Persson stod värd för en workshop om hur det multilaterala systemet kan bidra till genomförandet av Agenda 2030. Foto: Kanita Dzananovic/Regeringskansliet

Workshop om hur det multilaterala systemet kan bidra till genomförandet av Agenda 2030

Den 11 februari bjöd statsråden Kristina Persson och Margot Wallström in till en workshop om vilka möjligheter och utmaningar det multilaterala utvecklingssystemet möter inför att genomföra de nya globala målen för hållbar utveckling, den så kallade Agenda 2030. Workshopen är en del av arbetet inom analysgruppen Global samverkan.

Kristina Persson leder regeringens arbete med strategi-och framtidsfrågor

  • Kristina Persson leder regeringens arbete med strategi- och framtidsfrågor

    Kristina Persson är minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete. I filmen berättar hon om Uppdrag: Framtid, regeringens arbete med strategi- och framtidsfrågor.

Framtidskansliets tre analysgrupper

Två kvinnor vid skrivbord.
Arbetet i framtiden är ett av tre fokusområden inom Uppdrag: Framtid. Foto: Maskot bildbyrå

Arbetet i framtiden

Ny teknik och fortsatt global strukturomvandling, migration och inhemska demografiska förändringar påverkar framtidens arbetsmarknad. Vad innebär det för jobben och välståndets fördelning i framtiden? Hur ska politiken utformas på 10–15 års sikt för en bättre fungerande arbetsmarknad, ett hållbart arbetsliv och ett jämlikt och jämställt samhälle? Och hur ser vi till att motverka polarisering och stärka tilliten i samhället?

Pojke som tittar genom ett löv.
Grön omställning och konkurrenskraft är ett av tre fokusområden inom Uppdrag: Framtid. Foto: Maskot bildbyrå

Grön omställning och konkurrenskraft

Sverige har en politisk vision om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 och ett koldioxidneutralt samhälle 2050. Hur ska dessa visioner förverkligas? Vilka politiska förändringar behövs under de närmaste mandatperioderna? Hur kommer det att påverka Sveriges konkurrenskraft?

Fallskärmshoppar som bildar mönster i luften.
Global samverkan är ett av tre fokusområden inom Uppdrag: Framtid. Foto: Maskot bildbyrå

Global samverkan

Analysgruppens arbete utgår från den nyligen antagna FN-agendan för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning, 2030-agendan med mätbara och uppföljningsbara, hållbarhetsmål i fokus. Hur ska dessa mål implementeras i Sverige och globalt? Vilka förändringar krävs från länder och internationella organisationer?

Innehåll om Uppdrag: Framtid

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 30 träffar.