Tre analysgrupper

Uppdaterad

Tre teman står i fokus i regeringens framtidsarbete: Arbetet i framtiden, Grön omställning och konkurrenskraft samt Global samverkan. Framtidsminister Kristina Persson har tillsatt tre grupper utifrån dessa områden med representanter från näringsliv, organisationer och forskningsområdet för att diskutera och utveckla framtidens policy.

Framtidskansliets tre analysgrupper är:

Arbetet i framtiden
Grön omställning och konkurrenskraft
Global samverkan

Analysgruppernas uppgift är att identifiera utmaningar och problem, formulera visioner, utveckla strategier och ge förslag till prioriterade åtgärder på medellång och längre sikt. Huvudfokus är på åtgärder under de kommande två till tre mandatperioderna. Inriktningen styrs av redan uppsatta mål för exempelvis år 2020, 2030 och 2050. Varje analysgrupp arbetar fritt under ledning av två ordförande. Resultaten kommuniceras löpande och kan föras in i det löpande arbetet inom Regeringskansliet.