Arbetet i framtiden

Uppdaterad

Ny teknik och fortsatt global strukturomvandling, migration och inhemska demografiska förändringar påverkar framtidens arbetsmarknad. Vad innebär det för jobben och välståndets fördelning i framtiden? Hur ska politiken utformas på 10–15 års sikt för en bättre fungerande arbetsmarknad, ett hållbart arbetsliv och ett jämlikt och jämställt samhälle? Och hur ser vi till att motverka polarisering och stärka tilliten i samhället?

Två kvinnor vid skrivbord.
Arbetet i framtiden är ett av tre fokusområden inom Uppdrag: Framtid. Foto: Maskot bildbyrå

Fokus för analysgruppen ligger på hur arbetskraften och arbetet som sådant påverkas av globalisering och teknisk utveckling. Gruppen ska föreslå politiska åtgärder som leder till förbättrade förhållanden på arbetsmarknaden och ett hållbart arbetsliv, och som därigenom kan bidra till hög sysselsättning och låg arbetslöshet.

Bland annat tittar gruppen på vad som behöver göras för att ge alla människor förbättrade förutsättningar att bidra med rätt kompetens och utvecklas under hela arbetslivet. Gruppen tittar även på möjliga förändringar som behöver genomföras för att ge arbetstagare den flexibilitet och trygghet som behövs på arbetsmarknaden.

Analysgruppen

Gruppens ordföranden

Annelie Nordström och Klas Eklund

Huvudsekreterare

Katinka Hort

Ledamöter

Anna Breman, Swedbank

Pontus Braunerhjelm, Entreprenörsforum

Eva Mörk, professor, Uppsala Universitet

Jesper Roine, professor, Handelshögskolan

Luciano Astudillo, Malmö kommun

Åke Svensson, VD Teknikföretagen

Åsa-Pia Järliden, LO

Azita Shariati, VD Sodexo Sverige