Kansliet för strategi- och framtidsfrågor

Uppdaterad

Kansliet för strategi- och framtidsfrågor hade i uppgift att stödja regeringens arbete med att säkerställa en framtidsinriktad idé- och politikutveckling. Fokus låg på långsiktiga, komplexa och sektorsövergripande frågeställningar som behöver ökad uppmärksamhet, initiativ och samordning. Tre oberoende analysgrupper tillsattes: Arbetet i framtiden, Grön omställning och konkurrenskraft samt Global samverkan. Varje analysgrupp hade en huvudsekreterare som var placerade på kansliet, liksom ett antal analytiker.